Web 2.0 voor het onderwijs

Quentin D’Souza (sorry mensen maar ja het is Engelstalig) heeft op zijn weblog zijn document “Web 2.0 Ideas for educators” bijgewerkt en aangevuld. Erg inspirerend, vol met tips en ideeën.
Hij houdt er ook een wiki op na waar veel materiaal te vinden is voor docenten die vooruitstrevend zijn en toepassingen zoeken van web2.0.

LORENet

Gisteren had ik een gesprek met Wiebe Nijlunsing over repositories in het algemeen en LORENet in het bijzonder. LORENet (Learning Objects REpository Network) is een Surf project waarin een repository met leermiddelen uit het hoger onderwijs opgebouwd wordt.
Reden voor het gesprek is het feit dat repositories in het HBO eindelijk wat meer in gebruik raken. Windesheim was 1 van de 7 deelnemende instellingen aan de HBO Kennisbank, waarin afstudeerverslagen van studenten opgeslagen zijn, en mijn idee is nu om o.a. het voorbeeld van Fontys en de Haagse Hogeschool te volgen door een repository met medewerkerspublicaties te gaan bouwen.

Als extra puzzelstukje staat Windesheim op het punt om een integraal contentmanagement systeem in te voeren. Integraal omdat het effectief de opslagplaats moet worden voor alle content die in Windesheim/door Windesheimers geproduceerd wordt. Interessant omdat dit dan potentieel ook de publicaties van medewerkers zou kunnen omvatten maar, niet geheel onbelangrijk, ook al het onderwijsmateriaal dat zich thans in onze elektronische leeromgeving, Blackboard, bevindt.

Voor LORENet is het denk ik nodig dat de repository (de bak met leermiddelen die nu in BB zit) gekoppeld wordt aan BB. Leermiddelen moeten in de repository komen op een manier die zo makkelijk mogelijk is maar het is de vraag of dat met het nieuwe CMS mogelijk is. Via Surf zal volgende maand een nieuwe dienst gelanceerd worden die repositories host en van Wiebe begreep ik dat er al ervaringen zijn met een ander CMS, gekoppeld aan BB. Dit heet Hive en bij de TU Delft en in Wageningen wordt dit op deze manier al gebruikt.

Wat is wijsheid? Insteken op een bestaande repository via de HBO Kennisbank? Insteken op het CMS dat op Windesheim gaat komen? De nieuwe repositorydienst van Surf? Of toch kijken naar de mogelijkheden van Hive?

22 mei is de startbijeenkomst van de SURF werkgroep HBO-repositories en daar zal ik mijn licht verder proberen op te steken.

… en toen waren er nog maar vier

Dat de informatieprofessionals een interessant vakgebied hebben, dat hoef ik op een vakblog niet te benadrukken. Om lid te worden van dit illustere en magische gezelschap, hoef je geen geheime rituelen te doorlopen maar is het altijd wel een interessante opleidingsroute geweest. In de jaren 70 was er de POBOB opleiding, specifiek gericht op openbare bibliotheken, in de jaren 80 was er de BDA opleiding, eind jaren 80 en begin jaren 90 werd het de BDI om in 1996 over te gaan naar de IDM (InformatieDienstverlening en -Management) opleiding.

Kenmerken van al die opleidingen waren dat er al die jaren stevige discussies zijn geweest over de mate waarin de opleiding aansloot op het beroepenveld, het niveau van de opleiding (aangezien zoveel afgestudeerden MBO activiteiten verrichtten in hun werkomgeving) en het feit dat geen enkele opleiding op alle locaties dezelfde invulling had. Er waren 6 BDI opleidingen en daarna 6 IDM opleidingen die zo'n verschillend curriculum hadden dat je rustig kon spreken over 6 verschillende opleidingen. Iets dat door menig visitatiecommissie benadrukt en bestraft is.

De klassieke bibliotheekopleiding is qua invulling (POBOB en BDA) al vele jaren geleden overleden. Vakinhoudelijke elementen als classificeren en inhoudelijk toegankelijk maken van informatie is vervangen door grote hoeveelheden managementvakken en informaticavakken. Niet geheel onterecht want het vakgebied waarin de informatieprofessional handelt is ook radicaal veranderd. Vroeger hadden we UDC, SISO en gesegmenteerde trefwoorden .. nu is het OpenURL, DOI, Linkresolvers, Webservices, Web2.0 en metadata.

Inderdaad, de techniek is onlosmakelijk verbonden geraakt met ons vakgebied en daarmee is niet alleen de scheidslijn tussen een IDM opleiding en een opleiding Bedrijfskundige informatica vervaagd, op competentieniveau zijn afgestudeerden niet meer van elkaar te onderscheiden en zijn de klassieke vaardigheden van een bibliothecaris niet langer gewenst door het beroepenveld. Hiermee komt de vraag op tafel of de IDM opleidingen nog wel bestaansrecht hebben.

Deze week hoorde ik dat Avans stopt met de IDM opleiding per september 2007 en actief potentiele studenten verwijst naar de BI opleiding, die een Kennis- en Contentmanagement minor heeft. En jawel, op de site van de Hogeschool Zuyd is te lezen dat vanaf september 2007 de huidige IDM opleiding verdwijnt en fuseert met de opleiding Bedrijfskundige Informatica tot een nieuwe opleiding Information Management. Van zes IDM opleidingen terug naar vier. Wie volgt?

Tijd om over onze eigen vaardigheden en competenties na te denken …..

  • © 2006- 2018 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top