De Iliad is binnen

Vandaag een drukke agenda maar het kostte even moeite om op gang te komen want op mijn bureau lag vanochtend een doos met daarin mijn test exemplaar van de Iliad. Natuurlijk heb ik er even mee gespeeld en later deze week ga ik een aantal dingen er mee uitproberen. Een verslag volgt tzt!

FOBID manifest: auteursrecht in balans

Op diverse plekken, maar ik zag het via Edwin, aandacht voor het manifest dat de FOBID vorige week uitbracht. Ook zij pleiten “voor een flexibeler en relativerender omgang met het auteursrecht. Het [manifest] roept belanghebbenden op de Auteurswet niet nodeloos tot hinderpaal te maken voor de ontwikkeling van een Nederlandse Digitale Bibliotheek (als onderdeel van een door de Europese Unie geïnitieerde Europese Digitale Bibliotheek). Daarnaast vraagt FOBID aandacht voor de dynamiek van Internet, waarin ontwikkelingen sneller gaan dan in wet- en regelgeving. Ook in deze omgeving worden de rechten van rechthebbenden (te) goed beschermd, en juist hier kunnen de rechten van consumenten gemakkelijk in het gedrang komen.” (bron)

Het manifest is hier te downloaden en ik kan het alleen maar volledig ondersteunen, al was het maar om de dialoog en discussies constructief op gang te krijgen.

HBO Kennisdisseminatie (Surf SHARE project)

Vandaag vertrok ik wederom naar Utrecht voor een vergadering van de projectgroep HBO-repositories, na gisteren alle afspraken van vandaag verzet te hebben omdat ik deze afspraak niet in mijn agenda gezet had. Op Vakblog had ik nog niet echt veel over dit project gemeld dus nu wel even aandacht voor deze huidige
ontwikkeling binnen SURF en SHB. Zoals wellicht bekend is het HBO
Kennisbank project, waarin Windesheim met 6 andere hogescholen scripties
hebben ingevoerd, inmiddels volledig afgerond en is dit jaar een nieuw
meerjarig project gestart door Surf, Surf SHARE genaamd waarin in een groot
aantal deelprojecten aan de kennisdisseminatie in het hoger onderwijs
gewerkt wordt.

In dit grote project is werkpakket 5 de HBO
Kennisdisseminatie en is hierin niet alleen de doorontwikkeling van de
scriptiebank opgenomen, ook komt de HBO inhoud van LOREnet (digitale
leermiddelen) in dit deelproject erbij en is de focus geplaatst op het
verwerven en opnemen van de output van lectoren en kenniskringen. Dit
alles gebeurt/gaat gebeuren in een uitgebreide repository structuur
waar inmiddels 15 hogescholen actief aan deelnemen.

Ik heb zelf
zitting in zowel de projectgroep ‘hbo repositories’ en de werkgroep
‘auteursrechten en HBO’ en ben op kleine schaal bezig binnen Windesheim
draagvlak te vinden voor de ontsluiting en beschikbaarstelling van
lectorale publicaties maar ook van digitale leermiddelen die door
Windesheim medewerkers ontwikkeld zijn en worden.

Inmiddels durf
ik wel te stellen dat de rol van de hogeschoolbibliotheken fors aan het
veranderen is en dat met name het streven om een rol te spelen in het
ontsluiten en beschikbaar maken van de gehele output van een
hogeschool, met landelijke samenwerking erbij, een grote verschuiving
aan het teweeg brengen is. Niet alleen zijn termen als repository
managers (functioneel beheerders van repositories) geintroduceerd, ook
al is het nog misschien nog niet vanzelfsprekend dat bibliotheken zich ‘bemoeien’
met kennis en kennisproducten die in de eigen organisatie gemaakt
worden, toch is het zo dat dit meer en meer het terrein van de
hogeschoolbibliotheek wordt en in alle 15 deelnemende hogescholen zien
we die rolverandering vorm krijgen.

Het kan me niet snel genoeg gaan dus ik ga volgende week weer terug naar de lectoren, ga nog eens praten over digitale leermiddelen en LOREnet en wederom druk bezig om auteursrechten in het hbo in beeld te krijgen.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top