Bloggen en de wet: Google Analytics privacyvriendelijk instellen voor je (WordPress) blog

google analyticsHet leidt geloof ik aan alle kanten tot hoofdbrekens terwijl het toch zo’n goed idee leek. Afspraken maken over privacy in de digitale communicatie en deze vastleggen in een Europese richtlijn 2002/58/EG. Zo’n Europese richtlijn moet (verplicht) verwerkt worden in de wetgeving van alle Europese landen en om die reden werd in 2012 de Telecommunicatiewet gewijzigd en een aangepast deel geïntroduceerd dat inmiddels bekend staat als de cookiewet.

Om de privacy van burgers te beschermen werd het verplicht om alle bezoekers van websites en blogs te informeren over, en toestemming te vragen voor, de cookies die door deze sites worden geplaatst. Het bleef hierbij echter onduidelijk hoe dit nou precies gedaan zou moeten worden en welke soorten cookies nou echt mogelijke inbreuken op de privacy opleverden. Moest je nou echt bezoekers waarschuwen met banners? Hoezo opt-out mogelijkheden geven? En mocht je nou wel of niet Google Analytics blijven gebruiken? Onduidelijk genoeg voor mij tenminste om het allemaal maar even op zijn beloop te laten.

Na veel reacties uit de samenleving ging de Tweede Kamer in oktober 2014 akkoord met een minder strenge versie van de cookiewet. Voor de meeste soorten analytische cookies hoeft dan geen toestemming meer gevraagd te worden. Het is echter nog niet duidelijk wanneer – en of – de wet ook daadwerkelijk aangepast wordt aangezien deze nog door de Eerste Kamer goedgekeurd moet worden en de huidige versie nu afwijkt van wat er in die Europese richtlijn staat. De richtlijn maakt geen onderscheid tussen analytical cookies die bedoeld zijn voor ‘onschuldige’ doelen en tracking cookies die consumenten volgen van site naar site. Het blijft voorlopig dus nog steeds onduidelijk hoe en of je nou moet gaan voldoen aan die cookiewet.

En dan heb je ook nog die andere privacywet

In Nederland hebben we echter ook nog de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Die bevat (o.a.) de randvoorwaarden en eisen waar iedereen aan moet voldoen die persoonsgegevens verwerkt in de meest brede zin. En aangezien je met bepaalde soorten cookies ook bezig bent met het verwerken van persoonsgegevens van je bezoekers op je website of blog, is ook die wet dus van toepassing.

Dat vindt het College Bescherming Persoonsgegevens – de instantie die toeziet op de naleving van de Wbp – ook en die publiceerde een instructie (PDF) hoe je Google Analytics zo kunt instellen dat je daarmee voldoet aan de vereisten uit de Wbp. Dat leidde bij Webwereld al meteen tot verwarring aangezien dit op sommige punten niet overeenkomt met de versoepelde versie van de cookiewet maar zelf ben ik er wel gecharmeerd van. Als de toezichthouder op de privacywetgeving tevreden is met hoe je als blogger omgaat met de privacy van je bezoekers, dan wacht ik wel met plezier verder rustig af hoe het verder gaat met de cookiewet. Ik heb liever wat concrete afspraken nu dan vage plannen voor straks. Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht, nietwaar?

Hoe stel je Google Analytics dan privacyvriendelijk in?

Natuurlijk kun je de instructie van het Cbp doornemen maar ik heb deze toegespitst op mijn eigen situatie als blogger. Bij de verschillende onderdelen maak ik ook onderscheid tussen de beide wetten en hoe ze dus verschillend zouden kunnen gaan uitpakken.

Stap 1. Amendement gegevensverwerking

In de cookiewet (artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet) zelf wordt weliswaar verwezen naar de Wbp maar het is in die laatste wet waar expliciet in artikel 14 vereist wordt dat als je gegevens door een ander verwerkt worden (en niet door jezelf), je met die partij daar afspraken over moet maken. In het geval van Google Analytics moet je als blogger dus afspraken met Google maken hoe ze de gegevens verwerken die ze via hun Analytics-tracker over jouw bezoekers binnenkrijgen. Daar hoef je gelukkig niet ingewikkeld voor te doen want dat kan je gewoon zelf regelen in je Google Analytics-account.

google analytics
Log in bij Google Analytics en bovenaan zie je de menu-optie voor Beheerder. Klikken maar.

google analytics
Dan door naar de Accountinstellingen om in het Instellingen voor Analytics-account scherm te komen. Onderaan deze pagina zie je een kopje Amendement gegevensverwerking staan waar je een omschrijving ziet staan van dit amendement, kunt doorklikken voor meer informatie en waar je kunt zien of het amendement al geaccepteerd is.

google analytics
Klik op Aanpassing bekijken om de tekst van het amendement te bekijken. Dit is een (juridisch) stukje tekst dat de bestaande overeenkomst tussen Google en jou als Analytics-gebruiker aanpast waarbij er ten aanzien van de gegevensverwerking uit wordt gegaan van een andere Europese richtlijn, 95/46/EG, oftewel de Databeschermingsrichtlijn. Het zorgt er dus voor dat Google zich conformeert aan de Europese Databeschermingsrichtlijn als je op Accepteren klikt. Klikkerdeklik.

Je krijgt dan vervolgens een extra tussenscherm:

google analytics
Hoewel het in rood aangegeven staan is het zaak te beseffen dat de wijziging in hoe Google met de gegevensverwerking moet omgaan nog niet opgeslagen is. Onder deze melding staat de knop om de wijzigingen op deze pagina op te slaan of te annuleren. Klik op Opslaan om de wijziging definitief te maken.

google analytics
Heb je dit gedaan, dan zie je een bijna identieke tekst als die er in het begin stond. Behalve dat bij de status nu in het groen vermeld wordt op welke datum het amendement gegevensverwerking geaccepteerd is. Vanaf nu gelden de Europese regels voor gegevensverwerking van jouw Analytics-gegevens en niet de Amerikaanse.

Stap 2. Gegevens niet (meer) met Google delen

In hetzelfde Instellingen voor Analytics-account scherm vind je als eerste de Instellingen voor gegevens delen. Google deelt deze niet met anderen maar je Analytics-gegevens kunnen wel worden gebruikt voor een vijftal doeleinden die onderverdeeld zijn in de categorieën Uitsluitend bij andere Google-producten, Anoniem met Google en anderen, Technische ondersteuning en Accountspecialisten. Google doet de aanbeveling om ze allemaal aan te vinken maar de Wet bescherming persoonsgegevens is er heel duidelijk in: persoonsgegevens mogen alleen maar verwerkt worden ten behoeve van het doel waarvoor ze ook verzameld zijn. Dus wel voor je statistieken maar niet voor al die andere doelen die Google aanbeveelt.

google analytics
Vink ze dus allemaal af en vergeet niet om wederom de wijzigingen op te slaan van deze pagina!

Stap 3. Anonimiseren van de verzamelde IP-adressen

Een IP-adres is normaliter te herleiden naar een specifieke computer en daarmee ook de eigenaar ervan. Dat is de reden dat ook een IP-adres als een persoonsgegeven wordt beschouwd. Google biedt de mogelijkheid om het laatste blokje van drie getallen in de verzamelde IP-adressen te verwijderen, voordat het door ze opgeslagen wordt. Dat noemen ze anonimiseren omdat op die manier niet meer te herleiden valt welke computer of persoon je site bezocht heeft. Het Cbp beschouwt een dergelijk geanonimiseerd IP-adres nog steeds als een persoonsgegeven maar dat gaat mij wel wat te ver. Hoe dan ook, ook het Cbp vindt het een goed plan om gebruik te maken van die mogelijkheid IP-adressen te anonimiseren.

Helaas kun je dat niet in de instellingen van Google Analytics regelen maar moet je zelf de trackingcode aanpassen die je op je site of blog moet zetten om de gegevens door te sturen naar Google. Je kunt het onderstaande voorbeeld gebruiken als je de UA-XXXXXX-X vervangt door je eigen Analytics ID.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-XXXXXX-X', 'auto');
ga('set', 'forceSSL', true); // Gebruik altijd https voor Google Analytics
ga('set', 'anonymizeIp', true); // Zet de IP-maskering aan
ga('send', 'pageview');

</script>

Gebruik je niet de trackingcode maar, zoals ik, een WordPress plugin om deze automatisch en met meer flexibiliteit op je blog te gebruiken, dan moet je controleren of je Google Analytics plugin een optie heeft voor het anonimiseren van de verzamelde IP-adressen.

Ik gebruik Google Analyticator en die heeft deze optie bij de instellingen staan maar dat zal van plugin tot plugin (kunnen) verschillen.

google analytics
Hou er wel rekening mee dat de IP-adressen ook voor jouw doeleinden anoniem verwerkt worden en dat je ook (iets) minder specifiek kunt achterhalen waar je bezoekers zich bevinden. Het gaat dan alleen om aangepaste rapporten als je bijvoorbeeld in wilt zoomen op plaatsnamen enzovoort want ook geanonimiseerde IP-adressen kun je nog steeds herleiden tot (kleine) regio’s en landen.

Stap 4. Je bezoekers informeren dat je Google Analytics gebruikt

Zowel de Wet bescherming persoonsgegevens als de cookiewet leggen sterk de nadruk op het informeren van je bezoekers en het geven van een keuze of ze wel of niet je blog willen bezoeken als jij Google Analytics cookies gebruikt en hun persoonsgegevens verwerkt.

De instructie van het Cbp stelt dat je bezoekers een mogelijkheid moet bieden om genegeerd te worden in je Analytics en beschrijft hoe je dat kan doen door de trackingcode van Google Analytics aan te passen maar constateert ook meteen dat dit niet werkt als je site via mobiele apparaten geraadpleegd wordt. Het bieden van een opt-in mogelijkheid – waarbij gebruikers kunnen weigeren van een site gebruik te maken voordat er cookies geplaatst worden – is nou ook precies het grootste praktische struikelblok bij de implementatie van de cookiewet aangezien websites er simpelweg ontoegankelijker door worden.

Op dit punt volg ik zelf niet de instructie van het Cbp en blijf ik wachten tot hier ten aanzien van de cookiewet definitief duidelijkheid over komt. In de Europese richtlijn is er sprake van een verplichte opt-out mogelijkheid achteraf en is de Nederlandse cookiewet al strenger dan nodig is. Aangezien elke moderne browser cookies kan weigeren heeft iedere internetter al die opt-out mogelijkheid om achteraf cookies te blokkeren en ik hoop dat dit voldoende zal zijn in de toekomst.

Het informeren van je bezoekers kun je het beste doen door een privacyverklaring en cookiebeleid-pagina op je blog te zetten met daarin een beschrijving van welke cookies je plaatst en hoe je met de verwerking van die gegevens omgaat. Als het gaat over Google Analytics kun je daarin dus vermelden dat je het amendement gegevensverwerking hebt afgesloten met Google, de verzamelde gegevens niet deelt met Google en dat er geen specifieke IP-adressen worden doorgegeven. Ik zal mijn eigen pagina ook aanpassen zodat ik volgens mij weer voldoe aan de wettelijke verplichtingen voor bloggers.

@foto via Pixabay met CC0-verklaring

#

Tweetweekoverzicht: Adobe en privacy, minder cookies, Superman, Amazon en door Google vergeten URL’s

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

Adobe weet wat jij leest in Adobe Digital Editions

Het was een behoorlijke rel de afgelopen week. Nate Hoffelder van The Digital Reader bracht naar buiten dat Adobe niet alleen precies bijhield welke ebooks geopend en gelezen worden in Adobe’s Digital Editions 4 maar die informatie ook nog eens als platte tekst over het internet verstuurd wordt naar de Adobe servers. Het PR team van Adobe reageerde niet terug naar The Digital Reader maar vond het wel nodig om met een reactie te komen naar andere (grotere) techsites toen duidelijk werd dat deze niet van plan waren om de privacyschending te negeren.

“Ja maar dan moet je de voorwaarden maar lezen want daar staat toch echt in dat we die gegevens verzamelen hoor”, was ongeveer de kern van de reactie. Dat ze hun eigen voorwaarden negeren door dit onbeveiligd te doen is echter niet iets dat in Amerika licht opgevat wordt en het zijn dan ook de bibliothecarissen die actie ondernemen. Adobe Digital Editions wordt bijzonder veel gebruikt door bibliotheekgebruikers die ebooks lenen van de bibliotheken en het is hun leesgedrag die door Adobe bijgehouden wordt in strijd met diverse privacywetten in Amerika. Wordt niet alleen vervolgd in Amerika maar ook morgen (of dinsdag) hier op Vakblog met een artikel over waar je hier in Nederland op moet letten als je ebooks met Adobe DRM gaat lenen van de bibliotheek.

De Tweede Kamer gaat akkoord met een versoepeling van de cookiewet

Het is nog even wachten of de Eerste Kamer akkoord gaat maar de Tweede Kamer ziet een versoepeling van de cookiewet (het onderdeel van de Telecommunicatiewet waarin het gebruik van cookies geregeld wordt) wel zitten. De Kamer wil een uitzondering maken voor cookies die geen inbreuk maken op de privacy en noemt daar o.a. cookies van statistiekensoftware bij. Cookies voor het koppelen van sociale media waren en worden niet uitgezonderd.

Hoewel het goed is dat een nauwelijks te handhaven wet wordt vereenvoudigd lijkt me een versoepeling van de wet echter een bestrijding van symptomen die een bredere oplossing camoufleert. Het is in eerste instantie maar de vraag of Nederland wel eenzijdig een versoepelde versie mag invoeren want het maakt onderdeel uit van Europese wetgeving en daar kun je niet zo maar van afwijken. Nou is het de taak van de Eerste Kamer om juist op dit soort criteria nieuwe wetsvoorstellen te toetsen en dus is het maar afwachten of het ook zo gaat werken in de praktijk.

En over de praktijk gesproken … wat je als site-eigenaar – en helemaal als consument met je eigen blog of site – nou het beste kunt doen om je aan de regels te houden (zonder onnodig barrières op te werpen voor je bezoekers) blijft nog steeds onduidelijk. Zo ben ik dus niet van plan om een cookiewaarschuwing te gaan tonen hier alleen omdat ik bij een blogpost de optie heb staan deze te delen op verschillende socialmedianetwerken. Maar weet ik niet of ik daar nou fout mee zit of niet. Tja.

De rechter wil niets meer horen over auteursrecht op Superman

Eén van de bekendste voorbeelden over hoe het overdragen en verkopen van je auteursrecht slecht kan aflopen is dat van de bedenkers van Superman, tekenaar Joe Shuster en schrijver Jerry Siegel. In 1938 verkochten ze de rechten op hun creatie aan DC Comics, en zoals ze dan zeggen, de rest is geschiedenis. In 1947 klaagden ze DC Comics voor het eerst aan nadat Superman een overweldigend commercieel succes werd, en het jaar erna kwamen de partijen tot nieuwe afspraken zonder dat de rechter een uitspraak deed. Vele jaren later, in 1975, kregen ze een nieuwe deal met DC Comics die beide makers jaarlijks voorzag van een inkomen voor de rest van hun leven inclusief een uitkering voor de nabestaanden van Shuster en Siegel. Ook werd toen de afspraak gemaakt dat bij elk nieuw werk waarin Superman zat, de beide namen vermeld werden.

De erfgenamen van Joe Shuster kregen de toegezegde jaarlijkse vergoeding vanaf 1992 toen Shuster overleed maar deze probeerden in 2003 onder de overeenkomst uit te komen onder de Copyright Act van 1976 die de mogelijk biedt om na 35 jaar auteursrechtelijke afspraken te ontbinden. Het was een poging om zelf weer volledige zeggenschap te krijgen over Superman en alle door Shuster en Siegel bedachte verhaalelementen. In de loop van de afgelopen jaren doorliep dat de verschillende lagen van het Amerikaanse rechtstelsel waarbij de erfgenamen tot in hoger beroep de zaak verloren. De Amerikaanse Supreme Court – het allerhoogste gerechtshof – weigerde afgelopen week zelfs maar de zaak in behandeling te nemen en daarmee is het nu dan eindelijk beslist. Het auteursrecht blijft dus gewoon bij DC Comics.

Het regent waterdichte ereaders?

Het lijkt een trend te gaan worden om waterdichte (nou ja, een beetje waterdicht dan) ereaders op de markt te gaan brengen. Kobo introduceerde begin van deze maand de Aura H2O en toen ik de review daarvan plaatste, attendeerde Libris me op de aankondiging van Tolino die met de (spat)waterdichte Vision 2 gaat komen.

Met hetzelfde scherm als de Aura H2O en een nieuwe manier van bladeren via de achterkant van de ereader ben ik in elk geval nieuwsgierig naar deze ereader. Aangezien Libris/Blz in Nederland de ereaders van Tolino zal gaan verkopen heb ik aangegeven me graag aanbevolen te houden voor een reviewexemplaar. Een bad heb ik zelf wel.

Komt Amazon punt nl er niet of wel?

Een update van de Kindle app voor Android brengt een ondersteuning voor Nederlands waardoor je de app (grotendeels) nu in onze prachtige taal kunt gebruiken. Samen met het nieuws dat Nederlandse uitgevers benaderd zijn door Amazon – voor het verkopen van hun titels via Amazon – en het CB een koppeling heeft gerealiseerd met de Amerikaanse retailer, lijkt het er nu toch echt op dat we binnen enkele weken de lancering van een Nederlandstalige Amazon site gaan zien. Ga maar vast sparen voor een nieuwe Kindle!

Kobo gaat geen nieuwe tablets meer uitbrengen

Na alle sombere voorspellingen over de aanstaande dood van ereaders en de opkomst van tablets om op te lezen, speelde ook Kobo op veilig (net als Amazon met hun Kindle Fire tablets) en gingen ze experimenteren met de verkoop van eigen Android tablets. Hun eerste, de Kobo Arc, heb ik nog besproken maar zowel de 7″ als 10″ HD opvolgers heb ik gelaten voor wat ze waren. Prima tablets maar ik was en blijf tevreden met hun ereaders. Dat geldt kennelijk ook voor hun andere gebruikers want mede dankzij het succes van die ereaders en de concurrentie van andere partijen die betaalbare Android tablets maken, heeft Kobo besloten geen nieuwe modellen meer te maken. Terecht lijkt me.

Google honoreert tienduizenden vergeetverzoeken

Google maakte afgelopen vrijdag in een Transparantierapport bekend hoeveel verwijderingsverzoeken ze gekregen hebben sinds dat het Europese Hof van Justitie oordeelde dat Europese burgers in het kader van privacy zoekresultaten uit de index van Google mogen laten verwijderen.

verwijderingsverzoeken

Uit Nederland ontving Google 8949 verzoeken die betrekking hadden op 33.380 url’s. Van die laatste heeft Google 59,5% inmiddels al verwijderd uit hun index. Zolang je niet via google.com zoekt natuurlijk want daar vind je ze nog gewoon terug. In het Transparantierapport heeft Google ook voorbeelden opgenomen van verwijderingsverzoeken zodat je een interessant beeld krijgt van de redenen van mensen om een dergelijk verzoek in te dienen. Ook maakt Google duidelijk dat de meeste url’s zijn verwijderd van het facebook.com domein.

#

Tweetweekoverzicht: Yahoo, iPads van de zaak, LeesID, Grooveshark, Feedly en minder gedoe met cookies

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

Einde van de Yahoo directory

“Een oud stukje internet sterft”, kopte Dutch Cowboys bij de aankondiging van Yahoo dat ze gaan stoppen met hun internet directory. En zo voelt het ook wel een beetje hoewel ik me vooral zelf oud voel bij de gedachte dat ik één van de vroegste gebruikers was en ik ergens op een externe harde schijf nog een internethandleiding heb liggen uit 1995 met daarin een uitgebreide uitleg van die Yahoo directory. Toen kon je ook al wel zoeken in een zoekmachine maar was een index van onderwerpen (en subonderwerpen en subsubonderwerpen) nog de betere manier om snel relevante informatie op internet te vinden. De latere komst van Google – die een explosief groeiende hoeveelheid websites kon indexeren en betere zoekresultaten gaf – kondigde al de pensionering aan van de verschillende directories maar hoewel Yahoo in 2002 al zelf gebruik ging maken van Google zoekresultaten heeft het toch nog tot dit jaar geduurd voor het zo ver was. Het is dat ik nog gebruik maak van Flickr want anders had ik nu helemaal afscheid genomen van Yahoo.

Tijd om je baas om een iPad van de zaak te vragen?

Is een iPad een computer of is een iPad een communicatiemiddel? Dat was de vraag die in hoger beroep diende bij het gerechtshof Amsterdam. Niet om uitsluitsel te geven in een weddenschap maar omdat RTL in 2012 een naheffing loonbelasting kreeg nadat ze hun werknemers een iPad van de zaak hadden verstrekt. De discussie tussen RTL en de Belastingdienst werd afgelopen week beslecht door de rechter en die besloot dat er over iPads geen loonheffing betaald hoeft te worden omdat het een communicatiemiddel is. Lang verhaal kort: je baas mag je een iPad verstrekken zonder dat dit als loon wordt gezien met alle bijbehorende kosten en rompslomp. Ik zou nog even wachten tot 16 oktober of Apple nieuwe modellen aankondigt en dan Sinterklaas je baas gaan overtuigen dat je toch echt beter communiceert op je werk met een iPad. Je hoeft niet de enige te zijn die in jou investeert, nietwaar?

Wetsvoorstel voor nieuwe auteursrechtexceptie verweesde werken is aangenomen

Binnen twee weken, zonder beraadslaging en na goedkeuring van de onderdelen, is het wetsvoorstel Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken zonder stemming aangenomen. Lees het wetsvoorstel nog eens na (PDF) zou ik zeggen of mijn eerdere blogpost over verweesde werken en auteursrecht waarin ik de voorgestelde wijzigingen samenvat.

Libris/Blz hebben nu hun eigen ebookwinkel en zijn aangesloten op LeesID

Nadat Kobo toch liever met Bol.com in zee ging moest Libris/Blz op zoek naar een andere partner voor de verkoop van ebooks en ereaders. Voor de ereaders gaat de boekhandelketen samenwerken met het Duitse Tolino maar sinds 22 september heeft Libris/Blz hun eigen ebookwinkel op de site(s) geopend. Alle ebooks die je daar koopt kun je sinds afgelopen week ook toevoegen aan je digitale boekenkast bij LeesID. In het lijstje van aanbieders bij LeesID vind je nu dus ook Libris/Blz terug. Een interessante bijkomstigheid bij dit alles – vind ik – is dat je dus nu een reguliere Boekenbon-cadeaukaart bij Libris/Blz kunt gebruiken voor de aanschaf van ebooks.

Einde van Grooveshark door muziekrechten?

De muziekindustrie sleurt Grooveshark al jaren de rechtszaal in van de ene naar de andere rechtszaak. De muziekdienst beroept zich er op gratis muziek beschikbaar te maken zonder daarvoor vergoedingen af te dragen aan de platenlabels en uitvoerenden. Hoewel ze enkele rechtszaken hebben weten af te wentelen door alsnog een paar overeenkomsten – met kleinere labels – te sluiten, zijn de grote partijen vastbesloten om de laatste van de onofficiële muziekdeeldiensten (in het rijtje na Napster, Grokster, Kazaa en Limewire) van het toneel te laten verdwijnen. Dat lijkt ze na ruim drie jaar nu te gaan lukken want nadat voormalige werknemers van Grooveshark onder ede toegaven sterk aangemoedigd te worden om populaire muzieknummers illegaal te verspreiden via het eigen netwerk, geeft de rechter de muziekindustrie gelijk op bijna alle punten. Het is nu wachten tot de rechter bekend maakt wat en hoe hoog de schadevergoeding zal worden maar in alle waarschijnlijkheid zal dat het faillissement van Grooveshark betekenen.

En daar is de Kobo Aura H2O

1 oktober kwam (wereldwijd) de nieuwe ereader van Kobo, de 6,8″ grote waterdichte Aura H2O, uit en in Nederland leverde ook Bol.com die dag het nieuwe paradepaardje van hun samenwerkingspartner uit. Aangezien ik alle vijf Kobo e-ink ereaders heb gekocht – en besproken – die de Aura H2O voorgingen was de verleiding wel groot maar met een prijskaartje van 180 euro laat ik deze toch even aan me voorbij gaan. En OK, laat ik eerlijk zijn, ergens stoort het me dat er de afgelopen jaren niet eens een mailtje of een tweet van Kobo af kon mijn kant op. De webcare en interactie via social media door Kobo is (in Nederland tenminste) ronduit bedroevend en is een gemiste kans mijns inziens.

Ik zal ook maar niet te veel mopperen op de Nederlandse helpdesk ook al leidde die mailconversatie bij mij tot veel zuchten en het uiteindelijk opheffen van mijn oorspronkelijke Kobo account (die dankzij een probleem met een Bol koppeling alleen nog maar het bij Bol gekochte ebook toonde op mijn ereaders). Ik ga proberen om die lichte irritaties achterwege te laten bij de review van de Aura H2O die ik volgende week – met dank aan een collega – een paar dagen mag lenen. Misschien wel een disclaimer erbij dat je vooral niet moet denken dat Kobo mij positief beïnvloed heeft in de review want dat is dus pertinent niet het geval ;-)

Californië introduceert Open Access wetgeving

In de Amerikaanse staat Californië tekende gouverneur Jerry Brown – die het in 2011 overnam van Arnold Schwarzenegger maar dat terzijde – afgelopen maandag een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat onderzoeksartikelen, die bekostigd zijn met publieke middelen, binnen 12 maanden na publicatie in een online repository opgenomen worden. Toegankelijk voor het publiek. Het geldt specifiek (en alleen) voor onderzoek dat bekostigd wordt door de California Department of Public Health maar het is desondanks een mooie stap naar meer onderzoeksresultaten die onder open access voorwaarden online beschikbaar zijn.

De Tweede Kamer wil minder gedoe met cookies

Ook bij de Tweede Kamer begint het door te dringen dat de huidige Telecommunicatie wetgeving rondom cookies niet werkt in de praktijk. Er was al aangekondigd vorig jaar dat dit onderdeel versoepeld ging worden maar afgelopen donderdag besloot de Tweede Kamer dat voor cookies die geen of nauwelijks nadelige gevolgen hebben voor de privacy geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd. Voor cookies waarmee surfgedrag wordt bijgehouden t.b.v. het tonen van gerichte advertenties moet dat expliciet nog wel. Het zal in de praktijk gaan betekenen dat dat voor analytics cookies geen toestemming meer gevraagd hoeft te worden maar aangezien we weten dat Google heus niet voor jou alleen zit bij te houden hoe het met je bezoekersaantallen gesteld is, blijft daar nog voldoende onduidelijkheid bij mij over. Hetzelfde voor de andere cookies op mijn blog die van die ‘delen op social media netwerken’ knoppen afkomstig zijn. Minister Henk Kamp gaat met organisaties om de tafel zitten om dit verder uit te werken maar heeft daarbij zo te lezen meer aandacht voor standaardisatie van cookiemeldingen met pictogrammen dan voor het maken van een duidelijke lijst zodat je weet als blogger waar je wel en niet toestemming voor moet vragen. Tot die tijd hoef je hier in ieder geval niet op cookiemeldingen te rekenen.

Feedly wordt (ook) een curatietool

De komende maanden gaat Feedly hun Pro gebruikers de mogelijkheid geven om collecties – met daarin zelf geselecteerde feeds – te delen met anderen. Op dit moment kun je alleen feeds organiseren voor jezelf maar straks wordt het dus mogelijk om ook voor anderen een selectie van feeds (bijv.) per onderwerp samen te stellen. Het lijkt erg op de Share functie die Google Reader ook al had – waarmee je 1 feed kon maken voor een mapje met daarin meerdere andere rss feeds – maar die zou wat mij betreft ook bijzonder welkom zijn. Een mooie manier om RSS feeds relevant te houden (weer te maken) denk ik. Begin volgend jaar krijgen alle 15 miljoen Feedly gebruikers de beschikking over deze mogelijkheid.

#

  • © 2006- 2020 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top