Juridische kwesties: Auteursrechten collectief goed geregeld

Een nieuwsgierige informatieprofessional vraagt:

Op 8 mei sloten de Koninklijke Bibliotheek (KB) en auteursrechtorganisatie Stichting Lira een overeenkomst waarmee de auteursrechten van schrijvers van in Nederland uitgegeven tijdschriften en boeken, die niet meer commercieel verkrijgbaar zijn, voor de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) collectief geregeld worden. Het persbericht spreekt van een baanbrekende overeenkomst maar waarom is die overeenkomst nodig, wat maakt het zo baanbrekend en wat is er nou precies afgesproken?

Raymond Snijders antwoordt: Voor wie het niet kent, de DBNL is een grote collectie van de KB met artikelen en teksten over de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis door de eeuwen heen. De KB wil natuurlijk zoveel mogelijk teksten digitaal beschikbaar stellen in de DBNL maar loopt  hierbij al snel tegen de grenzen van het auteursrecht aan.

De (meeste) werken uit de vorige en deze eeuw worden namelijk nog steeds beschermd door het auteursrecht. En dat betekent dat er toestemming nodig is van de rechthebbenden voordat de teksten uit tijdschriften en boeken online mogen verschijnen in de DBNL. Aangezien het vaak niet duidelijk is bij wie de rechten nu liggen, leidt dat tot kostbare zoektochten naar individuele rechthebbenden. In de praktijk betekent het vooral dat er geen toestemming verkregen kan worden en dat het materiaal in kwestie niet gebruikt kan worden in de DBNL.

Om dit probleem op te kunnen lossen zou het eigenlijk mogelijk moeten zijn om afspraken te maken met de auteursrechtorganisaties die de rechthebbenden vertegenwoordigen in Nederland. En dat is nou precies wat er met een collectieve overeenkomst gebeurt: een bibliotheek, archief of erfgoedinstelling treft een regeling met de auteursrechtorganisatie waarmee ze toestemming verkrijgen voor het gebruik van de werken, terwijl de aangesloten leden een vergoeding krijgen op basis van wat er daadwerkelijk gebruikt is.

Het “baanbrekende” aspect hieraan is dat de voorwaarden en vergoedingen van deze specifieke collectieve overeenkomst ook gelden voor rechthebbenden die niet zelf zijn aangesloten bij de auteursrechtorganisatie. Dit heet ‘extended collective licensing’ en is de werkwijze die door de Nederlandse overheid wordt aanbevolen bij o.a. digitaliseringstrajecten. Deze vorm van collectieve overeenkomsten maken ook onderdeel uit van het voorstel van de Europese Commissie over de nieuwe Europese auteursrechtrichtlijn.

Concreet houdt de driejarige overeenkomst tussen de KB en Stichting Lira in dat de KB auteursrechtelijk beschermde teksten online beschikbaar kan gaan maken in de DBNL. Er is een limiet afgesproken ten aanzien van de hoeveelheid materiaal dat gebruikt mag worden en Stichting Lira krijgt jaarlijks inzicht in wat er allemaal is toegevoegd. Op basis hiervan kan er een vergoeding uitgekeerd worden aan de rechthebbenden. Auteurs – of hun erven – kunnen ook nog eens (achteraf) bezwaar maken als ze liever niet hun werk in de DBNL willen hebben. Ongeacht of die rechthebbenden dus wel of niet aangesloten zijn bij Stichting Lira.

In dezelfde overeenkomst wordt tot slot ook nog een tekst- en datamining (TDM) mogelijkheid gecreëerd voor onderzoekers om een kopie van de teksten te maken ten behoeve van onderzoeksdoeleinden. Zolang die kopieën tenminste niet verder verspreid worden want dat is expliciet niet de bedoeling.

Al met al is deze overeenkomst een mooi voorbeeld van hoe je wel degelijk rekening kunt houden met de belangen van rechthebbenden, zonder dat het de doelstellingen van digitaliseringstrajecten in de weg hoeft te staan.

Deze Juridische kwesties is ook gepubliceerd in IP 5 (2017).

#

Tweetweekoverzicht week 19 2017: LawArXiv, leenrecht in de UK, collectieve rechtenregeling KB en Lira, en groen licht in de EU voor het Marrakesh Verdrag

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen blogpost aan heb gewijd.
Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

LawArXiv: open access voor recht

Je kunt niet genoeg diensten en repositories hebben om onderzoek open access beschikbaar te maken mijns inziens. En dat komt goed uit want The Center for Open Science heeft een nieuwe dienst toegevoegd aan hun OSF (Open Science Framework) Preprints site. LawArxiv is – je raadt het vast al – bedoeld voor preprints (versies van artikelen voordat ze gepubliceerd zijn) op het gebied van rechten. Er zijn er nu iets meer dan 100 artikelen in te vinden maar hopelijk zal dit fors gaan toenemen de komende maanden. Hoe meer open, hoe beter.

Leenrecht in het Verenigd Koninkrijk nu ook voor ebooks

In Groot-Brittannië wordt de leenrechtregeling voor bibliotheken uitgebreid naar ebooks en luisterboeken, in lijn met de uitspraak die het Europese Hof vorig jaar over dit onderwerp deed. Dat betekent dat in Groot-Brittannië ebooks uitgeleend (kunnen) worden zonder afspraken hierover met uitgevers of auteurs te maken, zolang er maar een vergoeding per uitlening betaald wordt aan de auteurs.

Ik zag al hoopvolle berichten en tweets voorbij komen van schrijvers en bibliotheken die vermoedelijk niet kunnen wachten tot we dat in Nederland ook gaan doen. Waarbij er in de berichtgeving niet of nauwelijks stil gestaan wordt bij de fundamentele verschillen die er zijn tussen hoe het leenrecht (en het uitlenen van ebooks) in beide landen nu geregeld is.

Bij de Britten worden de leenrechtvergoedingen bijvoorbeeld betaald door de overheid en kondigde die laatste al aan dat het beschikbare bedrag niet verhoogd gaat worden. Voor elke uitlening krijgt een Britse auteur ongeveer 9 cent (in Nederland ruim 13 cent) en is dat bedrag ook nog eens gemaximaliseerd: ook al heb je in je eentje honderdduizenden uitleningen, je krijgt maximaal jaarlijks 6600 pond uitgekeerd.

Met ruim 4 miljoen uitleningen van ebooks in Groot-Brittannië – op basis van one copy, one user en niet zoals in Nederland one copy, multiple users – gaat het ook nog niet om hele grote bedragen maar de bestaande pot wordt simpelweg anders verdeeld nu. Aangezien we in Nederland geen centrale pot, een (veel) hogere leenvergoedingstarief en een compleet andere wijze van ebooks uitlenen hebben, heeft het weinig zin om naar het ogenschijnlijke groenere gras van de buren te kijken. En zullen we in Nederland toch echt met onze eigen oplossing moeten komen.

Complimenten overigens voor Bibliotheekblad die de verschillende perspectieven (volgens mij) als enige mooi toelichtte.

Rechten geregeld tussen KB en auteursrechtenorganisatie Lira

Tussen droom en daad staat de Auteurswet. Tenminste, als je droom is om een digitale bibliotheek te maken met daarin alle (Nederlandse) kranten, tijdschriften en boeken. Want daar loop je bij de uitvoering van grootschalige digitaliseringsprojecten al heel snel tegen het probleem aan dat je moeilijk alle individuele rechthebbenden kunt gaan opsporen en vragen om toestemming.

Dat is de reden dat de Koninklijke Bibliotheek, die de droom heeft om Delpher en de DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren) zo compleet en volledig mogelijk te maken, probeert om collectieve overeenkomsten met auteursrechtenorganisaties te sluiten. Op die manier kan het gebruik van (niet meer commercieel beschikbare) werken in één keer netjes geregeld en betaald worden.

In het verleden sloten de KB en Stichting Lira al overeenkomsten voor kranten, tijdschriften en boeken in Delpher maar vorige week deden de beide partijen dat ook voor de DBNL (persbericht, PDF).

De DBNL is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. En kom je bij het heden, dan rust daar nog steeds auteursrecht op een deel van de werken. Dankzij de nieuwe overeenkomst kunnen deze teksten nu ook online beschikbaar gemaakt worden en komen de auteurs ervan nu in aanmerking voor een vergoeding.

EU kan het Marrakesh Verdrag gaan ratificeren

In 2013 schreef ik al over het Marrakesh Verdrag als voorbeeld dat een wettelijke uitzondering bepaald niet snel gemaakt wordt. Je kunt het bijna niet oneens zijn met het idee dat er een uitzondering in de Auteurswet moet komen om de toegankelijkheid van auteursrechtelijk beschermde werken voor blinden en slechtzienden te verbeteren … en nog duurde het jaren voordat dit verdrag er lag.

Maar daarmee was de kous nog lang niet af. Het verdrag werd weliswaar door de EU getekend in april 2014 maar toen de vraag ontstond of de EU dit wel mocht tekenen namens de 28 EU-landen werd er een procedure gestart bij het Europese Hof. Het Hof bevestigde het mandaat van de EU in februari van dit jaar en toen moesten de voorstellen nog definitief uitgewerkt worden.

Hoe dan ook, de laatste hindernis is nu eindelijk genomen met het aannemen van de voorstellen in de Europese Commissie. Deze voorstellen introduceren een nieuwe wettelijke exceptie in de Europese auteursrechtrichtlijn voor het kunnen verveelvuldigen en opnieuw openbaar maken van werken, in nieuwe – voor visueel gehandicapten – toegankelijke formaten. Zonder dat daarvoor toestemming van de rechthebbenden nodig is en waardoor bijvoorbeeld brailleboeken maar ook digitale versies die geoptimaliseerd zijn voor tekst-naar-spraak software zonder onderhandelingen met uitgevers gemaakt kunnen worden.

Nu is “alleen” nog het formeel aannemen van deze voorstellen door het Europees Parlement nodig en dan hebben de EU-landen maximaal 12 maanden de tijd om deze wettelijke uitzondering ook op te nemen in hun eigen auteurswetgeving.

En verder nog…

Maar eigenlijk wil je dan foto’s kunnen plaatsen vanaf je computer of laptop. Toch? Even uitzoeken hoe je dat dan makkelijk doet.

Er kan weer meer in Tweetdeck!

Ook in Duitsland kun je nu ebooks gaan lezen binnen je Prime abonnement. In theorie zou Amazon dat ook voor de Nederlandse markt kunnen gaan introduceren – Amazon.de is ook in het Nederlands beschikbaar – maar ik zou mijn adem niet inhouden qua verwachtingen.

Goedkoop ebooks kopen die genomineerd (of de winnaar) zijn geweest voor de Nebula Awards (SF)? Tot 24 mei kun je je slag nog slaan. Alle ebooks zijn in meerdere formaten beschikbaar en dus voor elke ereader of app geschikt.

Teken die petitie vandaag nog! Auteursrecht voor educatieve doeleinden kan en moet beter!

#

Tweetweekoverzicht week 42 2015: Taal en Open Access, Krantenbank Zeeland, ECL in de Auteurswet, Google Books, DRM in JPG’s, Netflix, VerhalenBieb, Feedly Pro en BBC iPlayer

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht gaan vijf taaltijdschriften over op Open Access, gaat de Krantenbank Zeeland weer open, zal extended collective licensing (ECL) onderdeel worden van de Auteurswet (en hoopt Creative Commons dat dit juist niet in Amerika gaat gebeuren), is het digitaliseren en aanbieden van Google Books ook in hoger beroep toegestaan in Amerika, wordt er nu gesproken om DRM toe te voegen aan het JPEG bestandsformaat, is het delen van je Netflix wachtwoord piraterij, stopte de VerhalenBieb per 1 januari 2016, heeft Feedly inmiddels 60.000 betalende gebruikers en blokkeert BBC iPlayer nu iedereen die via een UK VPN server probeert te kijken.

Vijf taaltijdschriften gaan Open Access publiceren

Vijf internationale wetenschappelijke taaltijdschriften houden het voor gezien bij hun commerciële uitgevers en stappen over op Open Access publiceren via de nieuwe website LingOA.  Een groeiende groep taalwetenschappers wil dat de toegankelijkheid van wetenschappelijke resultaten minder afhankelijk wordt van te dure commerciële uitgevers en nemen daarom deze stap.

Interessant detail is dat er ook titels bij zitten die op dit moment bij Elsevier zitten en waar de Nederlandse universiteiten nu al geruime tijd – zonder resultaat – mee onderhandelen om tot een systeem te komen waar de universiteiten betalen voor het open access publiceren in plaats van voor gigantisch dure abonnementen. Hoewel er geen rechtstreekse link is tussen beide ontwikkelingen, is het wel een bevestiging dat laagdrempelige toegang tot wetenschappelijke artikelen steeds belangrijker wordt en dat wetenschappers daar ook zelf het initiatief in willen nemen.

Krantenbank Zeeland weer open na auteursrechtenconflict

Bij de digitalisering van cultureel erfgoed lopen archieven en bibliotheken regelmatig tegen auteursrechtproblemen aan. Zo ook de ZB (Zeeuwse Bibliotheek) met hun Krantenbank, Tijdschriftenbank en Beeldbank Zeeland waar een geschil over de auteursrechten op duizenden artikelen van de Zeeuwse schrijver Hans Warren uiteindelijk leidde tot het op slot gaan voor het publiek van alle hierboven genoemde databanken.

De auteursrechtenproblematiek in het algemeen is inmiddels opgelost dankzij een overeenkomst met auteursrechtenorganisaties Lira (teksten) en Pictoright (foto’s) waarmee de risico’s van potentiële claims worden afgekocht. Dat wil niet zeggen dat het geschil met de erfgenaam van Warren hiermee is opgelost (het is maar de vraag of de artikelen in kwestie onderdeel blijven van de Krantenbank) maar op korte termijn kan de Krantenbank in elk geval weer geopend worden voor het publiek.

Extended collective licensing wordt vastgelegd in de Auteurswet

Het kabinet heeft afgelopen week ook besloten om de bevoegdheden van collectieve beheersorganisaties (cbo’s) als Lira en Pictoright uit te breiden teneinde afspraken – zoals die met de ZB – breder te kunnen maken met (o.a.) alle erfgoedinstellingen. Ik hoopte al dat dit zou gebeuren en denk dat het een goede ontwikkeling is om praktischer om te (kunnen) gaan met het auteursrecht bij digitaliseringsprojecten.

Middels dit soort collectieve afspraken kunnen cbo’s licenties afgeven aan erfgoedinstellingen die ook gelden voor rechthebbenden die zelf niet bij de cbo’s aangesloten zijn. Dit vermindert de risico’s op auteursrechtproblemen aanzienlijk en verruimt de mogelijkheden voor bibliotheken en erfgoedinstellingen om hun collecties te digitaliseren. Binnenkort ga ik met een artikel uitgebreider in op deze nieuwe regeling die vanaf volgend jaar verankerd zal worden in de Auteurswet.

Overigens verscheen er vorige week toevallig ook een artikel van Creative Commons over gebruiks- en auteursrecht bij digitaliseringsprojecten van erfgoedinstellingen in Amerika.

Hierin wordt juist betoogd om niet over te gaan op ECL met het, mijns inziens terechte, argument dat een dergelijke regeling alle werken zou moeten uitsluiten die al vrijelijk beschikbaar zijn gemaakt door de auteur. En het lijkt er op dat dit niet gaat gebeuren in Amerika. Daarnaast – en dat is een fundamenteel verschil met de situatie in Europa – kent het Amerikaanse auteursrecht de mogelijkheid van fair use dat in de praktijk een veel krachtiger middel is bij het digitaliseren (en online beschikbaar maken) van teksten en foto’s. Het is interessant om te zien hoe de verdere ontwikkelingen rondom ECL in zowel Nederland als Amerika zullen verlopen want ze zullen een enorme impact op de toekomst van digitaliseringsprojecten hebben.

De Google Books digitale bibliotheek levert ook in hoger beroep geen auteursrechtinbreuk op

Over fair use gesproken … afgelopen vrijdag, 16 oktober, sprak de rechter zich in hoger beroep (eindelijk) uit over de langslepende rechtszaak tussen de Author Guild en Google over het digitaliseren en de wijze van aanbieden van miljoenen boeken in Google Books. In 2013 was de rechter van mening dat dit toegestaan was onder het fair use beginsel en twee jaar later handhaaft de rechter dit dus in het hoger beroep dat door de Author Guild was aangespannen. Google test volgens de uitspraak wel de grenzen van wat je binnen fair use mag doen maar blijft uiteindelijk binnen die grenzen. Het is nu de vraag of de Author Guild (en een aantal individuele rechthebbenden) de laatste stap richting de Supreme Court gaat ondernemen of accepteert dat na ruim 7 jaar de strijd uitgestreden is.

Komende week volgt een overzicht van de lange voorgeschiedenis van dit geschil tussen rechthebbenden en Google.

DRM in JPG’s?

Digital Rights Management (DRM) zit al op vele plekken waar je het als consument liever niet zou zien (ebooks, muziek, games enz) maar de Joint Photographic Expert Group – die de afspraken rondom het bestandsformaat JPEG beheren – heeft het plan opgepakt om DRM toe te voegen aan dit populaire formaat voor foto’s en afbeeldingen. Dit zou er voor moeten zorgen dat rechthebbenden de mogelijkheid krijgen om te voorkomen dat (hun) foto’s bijv. geupload worden naar Twitter, Facebook of Pinterest.

Als je denk dat dit best een aardig idee is, dan zou je het artikel van de Electronic Frontier Foundation eens kunnen lezen inclusief de presentatie (PDF) die ze aan de Joint Photographic Expert Group gegeven hebben over waarom dit zonder enige twijfel een waardeloos idee is. Heb je daar geen zin in dan kan ik je wijzen op wat alle DRM varianten op ebooks, muziek en games nu al met elkaar gemeen hebben en wat dan straks ook voor al je jpg’s zou kunnen gaan gebeuren: het maakt het onmogelijk om de werken voor eigen oefening, studie en gebruik te kopiëren of te backuppen. En voor de goede orde, dat is een privilege waar je recht op hebt conform de uitzondering die in de Auteurswet gemaakt is. Laten we serieus hopen dat het gezonde verstand hier gaat zegevieren en dat we straks niet in de situatie belanden waarbij je online verkregen foto’s bijv. niet meer kunt backuppen in een cloudopslagdienst.

Delen van je Netflix wachtwoord

Recentelijk kondigde Netflix een prijsstijging aan voor nieuwe abonnees – die inmiddels ook in Nederland van kracht is – waardoor je voor het standaardabonnement (HD kwaliteit en 2 gelijktijdige kijkers) €9.99 betaalt. Het oude maandelijkse tarief van €7,99 blijft van kracht voor de huidige abonnees maar is ook het tarief voor het basisabonnement waarbij je met slechts 1 gelijktijdige kijker in SD kwaliteit naar de films en tv series op Netflix kunt kijken.

In een artikel op The Next Web wordt gespeculeerd of dit ook te maken kan hebben met het veelvuldige delen van het Netflix account buiten je eigen huishouden. Volgens een studie kijkt 11% van de Netflix gebruikers met een gedeeld account en zou met dit nieuwe prijsmodel een stimulans ontstaan om het goedkopere abonnement te nemen waarbij het delen simpelweg niet praktisch is.

Natuurlijk is er ook wel een onderzoek te vinden over hoeveel geld de industrie misloopt door het delen van wachtwoorden van betaalde video- (en muziek)diensten maar dat mag je met een flink pak zout nemen. Hoewel het technisch piraterij is – het gaat expliciet in tegen de gebruiksvoorwaarden van dit soort diensten – zou Netflix simpelweg fors minder abonnees hebben als ze tegen alle vormen van gebruik zouden gaan optreden die in de eigen voorwaarden niet toegestaan zijn. De realiteit is dat, net zoals vroeger (?) met kranten, een abonnement eerder overwogen wordt als de kosten gedeeld kunnen worden, juist als het gebruik incidenteel is. En kun je zeker niet verwachten dat als dit onmogelijk gemaakt wordt, iedereen dan toch maar zelf een abonnement neemt.

Nee, het delen van je account en wachtwoord is dan misschien formeel een vorm van piraterij maar je hoeft niet bang te zijn dat je daar mee in de problemen gaat komen.

VerhalenBieb stopt eind 2015

In februari 2015 werd de VerhalenBieb-app van de Bibliotheek gelanceerd. Deze app startte met 20 verhalen in de categorieën: humor, spanning, drama en biografie. Iedere maand kwam er een nieuw verhaal bij van bekende en minder bekende auteurs voor volwassenen van zo’n 6.000 woorden, die in 15 tot 20 minuten te lezen zijn. De KB meldt nu echter dat de app niet het beoogde succes blijkt te zijn met ruim 6.000 geregistreerde gebruikers en eindigt deze pilot nu per 31 december 2015. Het lijkt er op dat de verhalen zelf wel beschikbaar zullen komen in één van de andere apps van de Bibliotheek dus wellicht kan er dan een groter publiek gevonden worden. Zeker als dat in de Bibliotheek app komt die voor het lezen van de (geleende) ebooks ontwikkeld is.

Feedly heeft 60.000 betalende Pro gebruikers

RSS is nog lang niet dood en de populariteit van Feedly laat dit ook goed zien. Feedly heeft miljoenen gebruikers die gratis gebruik maken van de dienst maar inmiddels ook 60.000 Feedly Pro gebruikers die betalen voor de extra functionaliteiten zoals een betere zoekfunctie en het kunnen delen van collecties met RSS-feeds. Die betalende gebruikers financieren ook de ontwikkeling van weer nieuwe functionaliteiten en Feedly kondigde afgelopen week aan met o.a. een nieuwe iOS app bezig te zijn en, belangrijker, met de mogelijkheid om feeds te kunnen filteren.

Hier wacht ik al geruime tijd op omdat het dan mogelijk wordt om binnen feeds alerts op te gaan zetten op basis van trefwoorden en andere voorgedefinieerde zoektermen. Een (hopelijk aanzienlijk) betere manier dan Google Alerts of Talkwalker om gericht aan informatie te komen over specifieke onderwerpen. En eentje waar ik als Pro gebruiker niet op kan wachten om uit te proberen.

BBC iPlayer blokkeert kijkers via VPN diensten

Hoewel de entertainmentindustrie al lange tijd probeert om Netflix zo ver te krijgen dat het (betalende) abonnees blokkeert die met behulp van een VPN dienst uit een ander land naar Netflix Amerika willen kijken, onderneemt Netflix bewust daar geen actie op. In Engeland heeft nu echter de BBC met hun iPlayer dienst (zeg maar de uitzending gemist) wel besloten om de digitale grenzen dicht te gooien. Kijkers die buiten Engeland met behulp van een UK VPN server willen kijken krijgen nu ook de melding dat ze fysiek in Engeland zelf moeten zijn.

De BBC blokkeert nu actief alle bekende VPN servers die de talloze VPN diensten in Engeland hebben staan, inclusief de twee diensten waar ik een abonnement op heb. Dat de BBC nu VPN diensten blokkeert is niet zo zeer een probleem voor mij (ik heb ooit 1 keer iets gekeken op iPlayer dus ach) maar wel voor alle Britten die een VPN dienst gebruiken om veiliger te internetten en natuurlijk de Britten die buiten de landsgrenzen graag naar BBC programma’s kijken. Ook al erkent de BBC dat legitieme kijkers ook getroffen worden door deze maatregel, ze is niet van plan om hier uitzonderingen voor te gaan maken. Het zal me benieuwen of VPN diensten een manier weten te vinden om deze blokkade door de BBC te omzeilen.

#

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top