bookmarks header

Bookmarks exporteren uit Chrome of Firefox en importeren in Edge

Inmiddels is Windows 10 al aardig ingeburgerd en blijkt Edge als browser een prima opvolger te zijn van Internet Explorer. Maar als je met een schone installatie van Windows 10 begint dan wil je waarschijnlijk wel je bookmarks meenemen uit Chrome of Firefox om die vervolgens in Edge te kunnen gebruiken.

Ik heb twee jaar geleden meteen mijn laptop voorzien van Windows 10 (die kwam ooit met Windows 8). Daar kwam al meteen Edge bij natuurlijk maar zo heel fantastisch vond ik deze browser toen niet. Inmiddels zijn we al een paar grote Windows 10 updates verder en is Edge mijns inziens een volwaardige browser geworden die ik prima elke dag kan en wil gebruiken.

Je kunt natuurlijk Chrome en Firefox ook in Windows 10 installeren als je meer keuze wilt hebben maar als je wilt (of moet) overstappen naar een nieuwe computer, een verse Windows 10 wilt (her)installeren of nog een Windows 7 computer in huis hebt (zoals ik), dan is het in sommige gevallen ook handig om je bookmarks uit Chrome of Firefox te exporteren en die vervolgens weer te importeren in Edge. Bijvoorbeeld omdat je ook wilt overstappen naar Edge of geen zin hebt om drie browsers op alle pc’s en laptops te installeren.

Bookmarks exporteren uit Chrome

chrome export bookmarks

Chrome heeft recentelijk de layout van het beheren van bookmarks gewijzigd maar als je de recentste versie gebruikt – Chrome 65 op moment van schrijven – dan ziet het er uit zoals op de bovenstaande afbeelding. Je komt bij de bookmark manager door naast de adresbalk naar het menu te gaan (drie stippen icoontje), dan naar bookmarks en vervolgens naar bookmark manager. Of gebruik de toetsencombinatie Control-Shift-O als je minder wilt klikken (of tik chrome://bookmarks/ in de adresbalk)

Je ziet je bookmarks in een mappenstructuur links (met de inhoud per map in het rechterpaneel) maar als je hier op de menuknop rechtsbovenaan klikt (icoontje met drie stippen) dan zie je de opties om je bookmarks te importeren en exporteren. Klik op exporteren om alle bookmarks te exporteren naar een bookmarks.html bestand waarbij de datum in de bestandsnaam wordt opgenomen.

Bookmarks exporteren uit Firefox

firefox export bookmarks

In Firefox (Quantum) moet je via het menu behoorlijk zoeken om het beheer van de bookmarks te vinden. Via de menuknop helemaal rechts naast de adresbalk (het icoontje met de drie streepjes), dan Library, dan Bookmarks en dan nog eens helemaal onderaan Show all bookmarks. Het gaat een stuk sneller met de toetsencombinatie Control-Shift-B.

Dit heeft een eigen menu en onder Import and Backup vind je ook hier de optie terug om je bookmarks te exporteren naar een html bestand.

Importeren van de geëxporteerde bookmarks in Edge

edge importeren bookmarksIn Edge heb je (helaas) geen handige toetsencombinaties maar vind je je bookmarks – favorites – terug onder het eerste icoontje naast de adresbalk: de ster met de drie streepjes aan de rechterkant.

In het menu met je favorieten zie je Settings staan waar je, niet geheel verrassend, de overige instellingen vindt voor de favorieten.

edge importeren bookmarks

De optie om favorieten (de bookmarks) van andere browsers te importeren staat hier prominent in beeld.

edge importeren bookmarks

In Edge kun je alle instellingen plus favorieten automatisch importeren uit Internet Explorer en Chrome mits die op dezelfde pc staan natuurlijk. Van Firefox, Opera of Safari moet Edge niks hebben maar gelukkig werkt de Import from file optie gewoon wel voor de geëxporteerde html bestanden uit andere browsers.

Als je op Import from file klikt, selecteer dan het bookmarks bestand dat je voor Chrome of Firefox gemaakt hebt om alle bookmarks – met behoud van de mappenstructuur – te importeren in Edge.

Standaard vind je de geïmporteerde bookmarks terug in een apart mapje in de Favorites bar die onder de adresbalk getoond wordt. Mocht je die balk met favorieten niet zien, dan kun je die aanzetten bij de instellingen van de favorieten.

@headerafbeelding via Pixabay met CC0 verklaring

#

Tweetweekoverzicht week 46 2017: De strijd tegen nepnieuws, Auteursbond vs schoolbibliotheken, Social Code YouTube en de nieuwe Firefox browser

vakblog tweetweekoverzicht
Elke week maak ik een tweetweekoverzicht waarin ik alsnog stil sta bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen blogpost aan heb gewijd.

De strijd tegen nepnieuws

De Europese Commissie wil oplossingen gaan zoeken voor het probleem van de verspreiding van nepnieuws en er beleid op maken. Dat begint met een publieke consultatie voor zowel burgers als voor bedrijven & journalisten die tot en met 23 februari 2018 gehouden wordt (en in het Nederlands ingevuld kan worden). In die consultatie kan iedereen zijn of haar mening geven over nepnieuws en dat gaat als input gebruikt worden voor het nieuwe beleid en een conferentie over nepnieuws die volgend jaar gehouden gaat worden.

Ik zou zeggen, vul vooral die consultatie in!

Ook Facebook, Google, Bing en Twitter kondigden aan werk te gaan maken van de strijd tegen het nepnieuws door nieuwsbronnen te verifiëren als betrouwbaar. Facebook is er afgelopen donderdag al mee begonnen terwijl de overige partijen binnenkort volgen.

Auteursbond gaat achter de schoolbibliotheken aan

Begin november heeft de Auteursbond een position paper gestuurd aan de leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor cultuur met een pleidooi voor het afdragen van leenrechtvergoedingen door scholen voor boeken die via schoolbibliotheken worden geleend. Dat meldden o.a. Boekblad (slotje) en Bibliotheekblad.

Dit is de voorspelbare en kort door de bocht reactie op de resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar de ontwikkeling van de afdracht van leenrechtvergoedingen in de periode 2006-2015. Hieruit blijkt dat het aantal uitleningen fors gedaald is van 173 miljoen in 1995, bij de invoering van het leenrecht, tot 65 miljoen nu met een eveneens forse daling in de leenrechtvergoedingen als gevolg.

Een serieus probleem dat ook serieus bekeken moet worden aangezien het overduidelijk om een structurele ontwikkeling gaat waarin er simpelweg steeds minder en minder boeken uitgeleend zullen gaan worden. Zoals ik al eerder betoogde zou de focus mijns inziens vooral op het beter en consequenter registreren van uitleningen moeten liggen en het aanpassen (verhogen) van de vergoeding per uitlening.

Helaas richt de Auteursbond de pijlen nu op de schoolbibliotheken. Hetzelfde onderzoek bevestigt voor velen het vermoeden dat het Bibliotheek op School (dBos) programma de grote verantwoordelijke is voor de daling van inkomsten van met name de kinderboekenauteurs. In dit programma verzorgt de plaatselijke bibliotheek het uitlenen van collecties (met vooral kinderboeken) op de scholen in de desbetreffende gemeentes. Een waardevol programma dat zorgt voor leesbevordering en verbetering van taalvaardigheid. Maar omdat de collecties in schoolbibliotheken worden geplaatst – en schoolbibliotheken uitgezonderd worden in de Auteurswet – hoeven er geen leenrechtvergoedingen meer betaald te worden.

Aangezien het aantal uitleningen via de Bibliotheek op school steeg van 1,5 miljoen in 2014 naar 4 miljoen in 2015 voelt de Auteursbond nu de noodzaak om de kinderen met het badwater weg te gooien door bij het ministerie van OCW te bepleiten dat de wettelijke uitzondering voor schoolbibliotheken komt te vervallen. Want het is de gemakkelijkste optie.

Los even van de onzinnige aanname dat het dBos programma met 4 miljoen uitleningen verantwoordelijk kan zijn voor de structurele afname in de leenrechtvergoedingen terwijl je net geconcludeerd hebt dat in 20 jaar tijd het aantal uitleningen met 108 miljoen is afgenomen ….

Los even van de nonchalance waarmee je een maatregel voorstelt die als een kanon op een mug knalt omdat de uitzondering in kwestie in de Auteurswet bedoeld is voor het laagdrempelig toegankelijk maken van boeken ten behoeve van onderwijs en onderzoek en daarmee een ernstige impact heeft op ALLE schoolbibliotheken, hogeschoolbibliotheken, universiteitsbibliotheken en bibliotheken van onderzoeksinstellingen plus het onderwijs en onderzoek zelf …

Los even van het feit dat je zelf als Auteursbond puur en alleen focust op de Bibliotheek op school terwijl alle andere schoolbibliotheken zichzelf geconfronteert gaan zien met de noodzaak om een uitleenadministratie in te gaan richten en te moeten gaan betalen voor het hebben van een schoolbibliotheek als dat domme voorstel het godbetert ook nog gaat halen … met alle consequenties van dien met scholen die besluiten dat dit financieel niet haalbaar meer is …

…. schiet je jezelf ook nog in de voet door de discussie niet te voeren over wat een redelijke leenrechtvergoeding zou moeten zijn voor (kinderboeken)schrijvers en hoe deze geborgd kan worden door aan te dringen op een eenduidige & complete registratie van uitleningen alsmede een eerlijke & betere vergoeding per uitlening als het aantal uitleningen structureel daalt.

Met als ultieme ironie hier dat het programma De Bibliotheek op school heet en de uitleningen via deze schoolbibliotheken bijgehouden (dienen te) worden door de plaatselijke bibliotheek. Dat die 4 miljoen uitleningen nu niet allemaal meetellen voor de leenrechtvergoedingen is een probleem in de afspraken om het goed te registreren, niet een probleem in de wettelijke uitzondering voor onderwijsbibliotheken.

En wat geen probleem is zal ook geen oplossing gaan bieden.

Social Code voor YouTubers

Een groep Nederlandse YouTubers wil niet wachten tot er wettelijke regels komen die reclame-uitingen in YouTube video’s aan banden gaat leggen en komt zelf nu met een gedragscode voor YouTubers. Het zijn vier eenvoudige regels die opgesteld zijn ism het Commissariaat voor de Media, en die kortweg neerkomen op het transparantie geven zodra YouTubers een vorm van betaling ontvangen hebben voor datgene dat ze in hun video’s vertonen. Charlotte legt het allemaal duidelijk uit op haar blog mocht je het willen nalezen.

Zoals dat met een gedragscode gaat is het niet verplicht (en de YouTubers met het grootste bereik doen er niet aan mee) en het valt nog te bezien of en hoe dit gaat helpen. Ik blijf het raar vinden dat TV en tijdschriften zich strak aan wetgeving over reclame moeten houden op straffe van pittige boetes terwijl YouTubers – met een aanzienlijk groter bereik – niet gereguleerd worden maar ook dat zal een teken van de tijd zijn.

De nieuwe Firefox. Of toch Chrome? Edge?

Ik heb alle browsers wel een keer geprobeerd en langere tijd gebruikt. Gewoon, omdat ze allemaal hun eigen voor- en nadelen hebben. De laatste jaren heb ik primair Chrome gebruikt omdat de synchronisatie tussen pc’s (en vooral met de Chrome versie op telefoon en tablet) zo ontzettend handig werkt. Je kunt letterlijk je openstaande tabs synchroniseren en dan verder op je telefoon of terug naar een pc.

Maar wat is Chrome een log bakbeest geworden op mijn oude pc. En daar speelt Firefox nu handig op in door met een volledig nieuwe versie te komen die belooft vele keren sneller te zijn dan zijn voorganger maar ook sneller dan Chrome te zijn. Dat blijkt ook nog eens te kloppen (hoe bestaat het) en nu ben ik toch weer een beetje aan het overstappen naar Firefox. Met alle voor- en nadelen van dien want Chrome blijft handiger op mijn iPad en op mijn Win10 laptop ben ik best wel tevreden met Edge. Ik troost me maar met de gedachte dat het voor Google en Facebook dan misschien een stukje lastiger is om me te volgen online.

En jullie? Zijn jullie van browser veranderd?

En verder nog…

Het vorige tweetweekoverzicht was mijn 2000ste post hier op Vakblog. Vlak voor de 11e verjaardag blijk ik ruim 1,5 miljoen woorden geschreven te hebben. Onvoorstelbaar eigenlijk.

Zondag met Lubach over hoe Facebook alles van je wil weten zodat ze je beter kunnen beschermen?

Nog een review van de Kindle Oasis 2 en dan vooral hoe de batterijduur is (als je naar audioboeken gaat luisteren).

Ik snap het ook niet hoor!

Wikipedia zal er niet wakker van liggen maar de fotograaf maakt goede kans om in de UK alsnog als rechthebbende van de foto’s te worden aangewezen denk ik.

#

instagram computer

Foto’s uploaden naar Instagram vanaf je computer

Ondanks de enorme populairiteit van Instagram bleef het bedrijf jarenlang vasthouden aan het oorspronkelijke beleid dat je alleen foto’s kon uploaden vanuit de iOS of Android app. Via de website kon je wel je tijdlijn bekijken (en met een handige plugin zelfs Stories gebruiken) maar de foto’s die op je computer staan kon je niet delen met anderen. Op 8 mei jl. introduceerde Instagram zonder veel ophef echter alsnog de mogelijkheid om foto’s te uploaden via mobiele versie van de website. En dan is het natuurlijk niet heel moeilijk om dat met o.a. Chrome en Firefox ook vanaf je computer te doen.

Mobiele site van Instagram op je desktop

In de praktijk zul je niet snel vanaf je telefoon of tablet gebruik maken van de mobiele website van Instagram. Je kunt daar immers gewoon de app op installeren natuurlijk. Maar goed, dankzij deze mogelijkheid is het nu wel mogelijk om ook vanaf je computer foto’s te plaatsen op je Instagram account omdat bijna alle browsers zich voor kunnen doen als mobiele browsers.

Het verschilt echter per browser hoe je dit het gemakkelijkste doet. Enerzijds heb je bij bijvoorbeeld Firefox eigenlijk een aparte plugin nodig om gemakkelijk te wisselen naar een mobiele versie en anderzijds kun je in Chrome (en Edge) eenvoudig switchen met behulp van de ingebouwde tools voor ontwikkelaars van websites.

In Firefox

Als je in Firefox via het menu Add-ons naar de Extensions gaat dan kun je daar een User Agent Switcher plugin zoeken en installeren. Je vindt er meerdere met een vergelijkbare naam maar allemaal doen ze hetzelfde: ze laten Firefox zich voordoen als een mobiele browser. Ik heb zelf de User-Agent Switcher (revived) plugin gebruikt maar de andere plugins werken ook zonder problemen.

Na installatie komt er een icoontje bij in de menubalk en als je dan naar een website gaat – www.instagram.com natuurlijk – kun je de mobiele versie van de site krijgen door simpelweg op dat icoontje te klikken en een mobiele browser te kiezen uit het bovenste rijtje.

firefox instagram upload

Herlaad vervolgens de site en je zult zien dat de menuknoppen, die je kent uit de app, er ineens bijgekomen zijn.

firefox instagram upload

Klik op het icoontje van het fototoestel om vervolgens een foto te selecteren vanaf je computer en te uploaden.

Alle opties die je bij het plaatsen van foto’s hebt in de apps ONTBREKEN in de mobiele versie. Dat betekent dus geen filters, geen mogelijkheden om de foto nog te bewerken en je kunt foto’s ook niet tegelijkertijd plaatsen op Facebook en/of Twitter.

In Chrome

Chrome heeft al een tool ingebouwd om een site te bekijken alsof je een mobiele browser gebruikt zodat ontwikkelaars kunnen testen hoe hun sites eruit zien op de diverse apparaten. Ga naar www.instagram.com en activeer de Developer Tools door op F12 te drukken.

instagram mobile chrome

Klik op het icoontje van de twee mobiele apparaten (of de sneltoets Ctrl+Shift+M) om in het linkerdeel van de scherm de mobiele weergave te openen. Je kunt nog een specifiek apparaat selecteren maar allemaal geven ze de mobiele site van Instagram weer en krijg je dezelfde knoppen als in de app te zien te zien. Inclusief de knop waarmee je foto’s kunt uploaden.

In veel gevallen is het nodig om eerst het scherm te verversen met F5 zodat de knoppen ook zichtbaar worden.

instagram mobile chrome

Je moet helaas altijd de Developer Tools open laten staan om de mobiele site te kunnen gebruiken (als je de tools sluit met nogmaals F12 dan wordt de site weer als desktopversie getoond). Het goede nieuws is wel dat de instellingen onthouden worden en dat je de volgende keer op de site alleen maar op F12 hoeft te drukken om meteen de mobiele site te zien te krijgen.

In Microsoft Edge kun je eveneens de Developer Tools gebruiken door op F12 te drukken. Ga vervolgens naar het Emulation tabblad en kies bij Device voor een willekeurig mobiel apparaat om de mobiele versie van de Instagram site te krijgen.

#

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top