Tweetweekoverzicht week 43 2016: Open Library, ip-adressen zijn persoonsgegevens en Twitter test met het niet laten zien van mentions

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

Vernieuwingen bij de Open Library

Om de 20ste verjaardag van The Internet Archive te vieren heeft de Open Library (het project van The Internet Archive waarin vrij toegankelijke werken in ontsloten en uitgeleend worden) enkele vernieuwingen gekregen. Er kan nu full-text gezocht worden in alle boeken en is de Book Reader (bijv.) verbeterd zodat die beter werkt op mobiele apparaten.

IP-adressen zijn ook persoonsgegevens

Het Europese Hof van Justitie bepaalde (C-582/14) op 19 oktober dat behalve statische ip-adressen ook dynamische ip-adressen persoonsgegevens kunnen zijn. De zaak werd aangespannen door een Duitse burger die constateerde dat overheidswebsites zijn IP-adres opsloegen en maakte daar bezwaar tegen omdat deze praktijk zijns inziens niet mocht onder de privacywetgeving. Daar kwam een discussie en rechtszaak over en het Europese Hof kwam er aan te pas om het eindoordeel te geven. En die stelde vast dat een ip-adres indirect te herleiden is tot de persoon erachter en dat het daarom persoonsgegevens zijn.

In Nederland behandelt de Autoriteit Persoonsgegevens al jarenlang ip-adressen als persoonsgegevens (pdf) en zal de uitspraak van het HofvJEU weinig consequenties hebben maar het is goed dat de hoogste rechter dit nu bevestigd heeft. Sites zullen zich dus nu expliciet(er?) aan de privacyregels moeten houden als het om het loggen en verwerken van ip-adressen gaat.

Twitter test met het niet laten zien van mentions

Nadat voor iedereen de tekenlimiet van 140 tekens ‘verruimd’ is door links naar bijgesloten media niet meer mee te tellen is Twitter nu, op beperkte schaal, aan het testen of ook de mentions (de twitternamen als je reageert op een tweet) buiten die limiet kunnen vallen. Gebruikers die bij die test betrokken zijn meldden dat mentions nu ook niet meer getoond worden in de mobiele Twitter apps en dat dit leidt tot onduidelijkheden omdat:

  • je niet meteen ziet op wie je allemaal reageert als je op meer dan één persoon reageert en
  • je nu weliswaar de naam ziet die bij een twitteraccount hoort maar niet de twitteraccountnaam zelf. En mensen zijn meestal beter bekend met andermans accountnamen dan met de namen die ze er bij zetten.

Oftewel, zo te horen is het prima om mentions niet mee te laten tellen in de 140-tekens limiet maar is het geen goed idee om die ook onzichtbaar te maken in de tweet zelf. Me dunkt dat het ook alleen maar uitnodigt om tientallen personen te spammen met tweets? We zullen moeten afwachten hoe en of Twitter hiermee doorgaat.

En verder nog …

Ik wacht liever tot Google zelf een embedfunctie inbouwt maar dit werkt tenminste nu wel.

De definitie van ironie?

De nieuwe balk met reclame die je alleen met een betaald abonnement weg kunt krijgen (of deels met een adblocker) bevalt me niet maar voor de rest ben ik erg gecharmeerd van de nieuwe Outlook versie.

Unbreak my links!

Alles wat je ooit wilde weten over het lenen van ebooks via de bibliotheek!

Tweetweekoverzicht week 6 2016: PayPal speelt auteursrechtenpolitie, leenrechtvergoedingen, Twitter tijdlijn, Google vergeet wereldwijd, Windows 3.x archief en het einde van Picasa

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht gaat blokkeert PayPal nu ook andere VPN/DNS providers, maken auteurs zich zorgen over dalende leenrechtvergoedingen, voert Twitter alsnog wijzigingen in de tijdlijnweergave door, vergeet Google nu ook zoekresultaten op Google.com, voegt The Internet Archive nu ook Windows 3.11 applicaties toe aan hun archief en stopt Google met Picasa op 1 mei 2016.

PayPal blokkeert nu meerdere VPN/DNS providers

PayPal lijkt overstag te zijn gegaan na druk van de Amerikaanse entertainmentindustrie om actief hun betaaldienst op te schonen van alle sites die potentieel gebruikt zouden kunnen worden om regionale restricties te omzeilen. Vorige week werd UnoTelly de wacht aangezegd maar ik had het nog niet geschreven of ik kreeg een mail dat mijn maandelijkse betaling aan Unblock.us niet afgehandeld kon worden. En inderdaad, PayPal heeft ook het betalingsverkeer naar dit bedrijf geblokkeerd.

Hoewel het bedrijven vrij staat hun diensten wel of niet te leveren – de voorwaarden van PayPal voorzien hier in en noemen een aantal categorieën die ze buitensluiten – vind ik het wel zorgwekkend dat PayPal in staat is om dit soort bedrijven schade te berokkenen. Helemaal aangezien VPN en SmartDNS diensten tot nu toe geen enkel probleem hadden met PayPal omdat ze juridisch gezien helemaal niet illegaal zijn. Als je bedenkt dat nog geen jaar geleden PayPal een miljoenenboete aan de broek kreeg voor het leveren van betalingsdiensten aan schimmige bedrijven en enkele maanden later nog eens een gigantische boete kreeg voor een eigen schimmige praktijk, komt dit voorval met VPN en SmartDNS diensten wel heel verdacht over.

PayPal lijkt zich te focussen op de VPN en DNS diensten die zich ook profileren met de mogelijkheid om o.a. wereldwijd Netflix uit elke regio te kijken (zoals o.a. UnoTelly en Unblock.us). Alle grotere commerciële VPN aanbieders bieden nog steeds PayPal als betaaloptie aan.

Kinderboekenauteurs maken zich zorgen over de leenrechtvergoedingen

Het leenrecht maakt onderdeel uit van de Auteurswet en voorziet in een billijke (leenrecht)vergoeding voor auteurs als hun werken worden uitgeleend door openbare bibliotheken. Ter compensatie voor het feit dat mensen minder snel genegen zullen zijn een boek te kopen als ze het kunnen lenen.

Het is een stelsel dat al 25 jaar bestaat in Nederland – en er mede voor gezorgd heeft dat boekenverkoop en boekenuitleningen elkaar wederzijds versterken – maar wat door allerlei ontwikkelingen nu in onbalans is geraakt. Dat is de conclusie van de Stichting Leenrecht die een marktverkenning (PDF) heeft laten uitvoeren en wat ook qua boodschap ondersteund werd tijdens een bijeenkomst van de Vereniging van Letterkundigen. Hier luidden met name de auteurs van kinderboeken de noodklok aangezien met programma’s als De Bibliotheek op School een groot deel van hun leenrechtvergoedingen verdampt zijn. Schoolbibliotheken zijn namelijk vrijgesteld van leenrechtvergoedingen en hoewel de ene openbare bibliotheek de eigen mini-schoolvestigingen wel meetelt, doen anderen dat weer niet.

Het probleem staat uitstekend beschreven in een lang artikel op Bibliotheekblad en is de moeite van het lezen waard voor zowel bibliotheken als auteurs. Alle partijen lijken een gemeenschappelijk doel voor ogen te hebben maar er worden vele problemen in de route er naar toe gesignaleerd die niet alle even realistisch op te lossen zijn. Eén van de voor de hand liggende problemen wordt hier overigens maar één keer genoemd: de hoogte van de leenrechtvergoeding die in de 25 jaar maar nauwelijks gestegen is (0,25 gulden toen naar 13,16 eurocent nu). En dat terwijl er toch maar weinig discussie zal zijn over de constatering dat 13,16 eurocent per uitlening niet echt meer als billijk gezien kan worden.

Het wordt hoog tijd dat de minister in samenwerking met bibliotheken, auteurs en de Stichting Leenrecht komt tot een nieuwe set afspraken over de (eenduidige) registratie van uitleningen en een aanpassing van de leenrechtvergoeding naar de normen van deze tijd.

Twitter voert Terwijl je weg was 2.0 in

Toen twee weken geleden het gerucht rondging dat Twitter de chronologische weergegeven tijdlijn zou loslaten en zou gaan overstappen op een weergave die op relevantie gebaseerd zou zijn, was het internet te klein. Nou ja, er werd flink gemopperd op Twitter in elk geval. De eindbaas van Twitter bezwoer dat het onzin was en dat Twitter altijd de chronologische tijdlijn als basis zou hebben.

Wat ik al een beetje rare opmerking vond want ik nam aan dat ik niet de enige was die sinds een half jaar of zo iedere keer een blokje met relevante tweets op de Twitter site zag staan ‘Terwijl je weg was’. Die kon je wegklikken en dan was het weer business as usual (op dat irritante dialoogvenstertje na die telkens vroeg of ik dat nuttig vond). En ja, dat vond ik best wel nuttig want ik zit niet de hele dag mijn Twitter tijdlijn te bestuderen en dan vind ik het prima dat Twitter poogt me het beste voor te schotelen van wat ik niet gezien heb.

Het grote nadeel is echter wel dat die functie belabberd werkt als je op veel verschillende apparaten met veel verschillende twitterclients je tweets leest. Twitter.com ziet niet dat ik overdag regelmatig tweets lees in Tweetium op mijn telefoon en laat me relevante tweets zien die ik gemist heb toen ik weg was … die ik helemaal niet gemist heb. Maar enfin.

De eindbaas van Twitter had het nog niet gemeld of Twitter kondigde aan dat je nu een vernieuwde versie kon gaan gebruiken van ‘Terwijl je weg was’. Die optie om boven in je tijdlijn eerst ‘de beste tweets’ te tonen vind je terug in de instellingen en functioneert precies zoals eerst ‘Terwijl je weg was’. Inclusief de mogelijkheid om met een F5 actie je tijdlijn te verversen zonder die tweets maar dan optioneel en zonder dat irritante vragen of je het nuttig vindt.

Ik denk nog steeds dat je meer hebt aan een Twitter lijst waar je alleen de selectie van twitteraccounts in opneemt die je absoluut wilt lezen – die lees je ook gemakkelijk terug – maar ik vind het prima dat Twitter zijn best doet om relevante tweets te selecteren die ik wellicht over het hoofd zie.

Google vergeet ook Europese zoekresultaten op google.com

Op 13 mei 2014 besloot het Europese Hof van Justitie dat elke Europese burger het recht heeft om vergeten te worden door zoekmachines. En dan vooral door Google natuurlijk. Ruim een jaar later waren er al maar liefst een kwart miljoen verzoeken geregistreerd door Google en van die bijna 1 miljoen links verwijderde Google zo’n 40%.

Tot nu toe verwijderde Google die zoekresultaten echter alleen maar van de Europese versies van de zoekmachine en kon je via Google.com die zoekresultaten nog steeds terugvinden. In The Financial Times laat Google weten deze resultaten nu ook daar te verwijderen. Of beter gezegd, Google gaat die zoekresultaten filteren zodat bezoekers uit Europa ze simpelweg niet meer zien.

Internet Archive voegt Windows 3.x Showcase toe aan hun archief

Wellicht herinner je ze nog van vroeger? Die spelletjes voor Windows 3.1 en 3.11? The Internet Archive heeft ze nu toegevoegd aan hun software archief waarmee de software via een emulator in de browser te gebruiken is. De Windows 3.x Showcase bevat niet de 1500 apps waar Ars Technica over sprak maar je vindt er wel ongeveer 50 terug, inclusief een volledig werkende Windows 3.11 standaardinstallatie waarmee je Mijnenveger kunt spelen zoals in het begin van de jaren 90 :)

Google stopt met Picasa en migreert gebruikers naar Google Photos

Je kon er op wachten natuurlijk toen Google met Google Photos kwam: de aankondiging dat hun andere foto(album)dienst Picasa op zou gaan in de nieuwere Photos. En inderdaad, in een blogpost kondigde Google afgelopen week aan dat Picasa met pensioen gaat de komende maanden.

Het goede nieuws voor de gebruikers is wel dat de stekker er niet resoluut uit gaat. De desktopapplicatie wordt niet meer verder ontwikkeld (vanaf 15 maart) maar blijft vooralsnog functioneren. Alle bestaande webalbums gaan een nieuwe read-only plek krijgen zodat ze nog steeds te raadplegen zijn en de foto’s zijn al geïntegreerd in Google Photos. Nieuwe albums kun je vanaf 1 mei 2016 niet meer aanmaken in Picasa maar alle bestaande blijven beschikbaar. Wil je nieuwe albums maken, dan moet je toch echt richting Google Photos.

#

Tweetweekoverzicht week 43 2015: Amazon, Paulien Cornelisse, Popcorn Time, recht om vergeten te worden, Google Photos, YouTube Red, Wayback Machine en auteursrechten.nl

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht klaagt Amazon nepreviewers aan, gaat het niet zo goed met het lezen/kopen van boeken in Amerika, gaat Paulien Cornelisse haar volgende boek zelf uitgeven, worden Popcorn Time gebruikers bang gemaakt, betekent je recht om vergeten te worden niet dat kranten hun archieven hoeven aan te passen, heeft Google Photos nu 100 miljoen actieve gebruikers, lanceert YouTube de betaalde versie YouTube Red in Amerika, gaat The Internet Archive een nog betere versie maken van The Wayback Machine en lanceert SURF samen met het NAI-hbo de nieuwe auteursrechtensite voor het hoger onderwijs.

Amazon klaagt reviewers aan die zich laten betalen voor een positieve review

Amazon zag al vroeg in dat de beste reclame voor producten op hun website, de meningen en reacties van anderen waren. En dat is precies waar ze op hun site al jaren in investeren: het zo makkelijk mogelijk maken om uitgebreide reviews te krijgen voor de producten die ze verkopen. Ongeacht wat het is dat je zoekt, met een groot aantal vier- en vijfsterrenreviews van eerdere kopers is het aanzienlijk makkelijker om te bepalen of het ook voor jou wat is. Helemaal als kopers de moeite nemen om meer over dat product te vertellen dan alleen maar de specificaties of wat de leverancier al meldde.

Maar goed, wat doe je dan als een product wilt verkopen via Amazon en je geen zin hebt (of aandurft) om op de (goede) reviews te wachten? Dan ga je dus naar een site als Fiverr waar mensen voor 5 dollar graag bereid zijn om een vijfsterren review achter te laten voor je product.

Dat Amazon daar niet blij mee is zal duidelijk zijn. Om er voor te zorgen dat hun systeem betrouwbaar blijft werken gaan ze daarom nu juridische stappen ondernemen richting 1114 reviewers die tegen betaling een positieve review hebben achtergelaten. Ongetwijfeld vooral om dit in de toekomst verder te ontmoedigen want Amazon liet al weten alle partijen aan te klagen die zich hiermee bezig houden.

Het lezen van boeken in de VS is minder populair

Dat er minder boeken gelezen wordt in een tijd waar games, muziek, internet en Netflix strijden om je aandacht zal voor niemand een verrassing zijn. Ook in Amerika is dat het geval en dat blijkt ook uit een recent onderzoek dat door het Pew Research Centre gedaan is.

David Rothman schrijft voor Teleread een interessante analyse waarin hij de gestage daling in het lezen van papieren boeken (69% van de Amerikanen las het afgelopen jaar wel eens een papieren boek tegenover 63% in het jaar daarvoor) afzet tegen de veel kleinere daling van het aantal mensen dat wel eens een ebook leest (28% tegenover 27%). En spreekt zijn verbazing uit over waarom met name de grote uitgevers vasthouden aan het papieren boek en ebooks via hogere prijzen zo onaantrekkelijk mogelijk lijken te maken. Hij signaleert ook dat het op de langere termijn grote schade zou kunnen aanrichten aan de boekenmarkt in zijn geheel, vooral omdat ebooks bij de Amerikaanse bibliotheken bijzonder populair zijn maar ook dit onbetaalbaar dreigt te worden voor de bibliotheken. Met alle risico’s van ontlezing en minder toegang tot titels als gevolg.

Paulien Cornelisse geeft haar volgende boek zelf uit

Ze is zeker niet de eerste – diverse kinderboekenschrijvers gingen haar voor – maar wel de recentste auteur die meer controle en verantwoordelijkheid wil over hoe haar boeken worden uitgegeven. Paulien Cornelisse heeft besloten om haar volgende boek zelf uit te gaan geven om op die manier precies zelf te kunnen bepalen hoe ze het hebben wil. Dat is, zoals gezegd, niets nieuws maar het is interessant om te zien dat ook een bestsellerauteur op zoek is naar een andere manier van boeken uitbrengen. Eentje waar haar uitgever (waar Cornelisse vol lof over blijft) kennelijk niet in voorziet.

In het artikel in Boekblad geeft Cornelisse ook aan dat ze liever bepaalde onderdelen van het uitgeefproces als dienst van haar uitgever zou willen afnemen maar dat deze (nog) niet zo ver is. In Nederland neemt het aantal auteurs die hun eigen boeken uitbrengen toe en wat is dan logischer dan dat je als uitgever dat gaat ondersteunen? Vooral in Amerika zie je veel uitgevers die precies dat doen en maatwerkdiensten leveren zodat auteurs met een uitgebreid netwerk geen PR-diensten hoeven af te nemen maar wel gespecialiseerde redacteuren kunnen inhuren bijv. Ik denk dat het een goede ontwikkeling zal blijken te zijn en ben benieuwd naar de ervaringen van Cornelisse. En haar boek.

Boetes, PR en Popcorn Time

Als boetes opleggen aan consumenten rechtstreeks niet kan, dan gaan we er gewoon mee dreigen. Het is niets nieuws voor Stichting Brein die sterk gelooft in ontmoediging van illegaal downloaden door met boetes en rechtszaken te dreigen. Wat wel ‘nieuw’ is dat er in Nederland een onuitgesproken regel is dat de overheid en belangenorganisaties -zoals Brein- zelf niet achter individuele gebruikers aan gaan maar dat de verantwoordelijkheid bij de rechthebbenden wordt neergelegd om gebruikers aan te spreken op (vermeende) inbreuken. Dit is vooral omdat het in de praktijk een zeer lastige en kostbare kwestie is om eenduidig aan te tonen welke gebruiker zich precies verschuilt achter welk IP-adres.

Maar volgens Brein-directeur Kuik “staat het water de rechthebbenden aan de lippen” en worden nu wel degelijk stappen overwogen door rechthebbenden.

Zoals Dutch Filmworks kennelijk die een duit in het zakje deed door aan te kondigen dat ze ook schadevergoedingen gaan eisen van individuele Nederlandse gebruikers.

Dat bericht werd nog even kracht bijgezet door de media middels een recent voorbeeld van een Nederlandse jongen die in Duitsland een boete van ruim 1000 euro kreeg opgelegd voor het gebruik van Popcorn Time. En meteen zat de schrik er online goed in bij de Nederlandse illegale downloaders/Popcorn Time gebruikers.

Hoe groot is dat risico in Nederland nou echt? Hartstikke klein want rechthebbenden kunnen IP-adressen verzamelen wat ze willen, ze moeten de namen van de abonnementshouders eerst via de rechter opvragen bij de providers want die werken niet uit zichzelf mee aan schendingen van de privacy van hun klanten. Mocht dat wel lukken, dan is het ook nog een potentiële PR-nachtmerrie want je kunt wachten natuurlijk op de boetes die opgelegd worden aan 70 jarige oma’s omdat de buurjongens al jaren geleden het wifiwachtwoord ‘geleend’ hebben. Daar weet de media ook wel iets sappigs van te maken vermoed ik. Terwijl de behoedzame Popcorn Time gebruiker sowieso al lang een VPN dienst gebruikt waarmee zijn IP-adres niet te achterhalen is.

Maar goed, dat is de negatieve kant van de media-aandacht voor rechthebbenden en het lijkt erop dat ze nu diezelfde media-aandacht slim gebruiken door te wijzen op wat er *kan* gebeuren als je niet stopt met Popcorn Time.

Recht om vergeten te worden betekent niet dat kranten hun archieven hoeven aan te passen

In mei 2014 besloot het Europese Hof van Justitie dat iedere Europese burger het recht heeft om vergeten te worden door zoekmachines. De privacy van een burger weegt zwaarder dan het recht op informatie en dat kan dus betekenen dat bepaalde zoekresultaten verwijderd dienen te worden door Google (en anderen) als iemand dat wenst.

In de bijna anderhalf jaar na de uitspraak is er veel geschreven over deze mogelijkheid en waar de scheidslijn ligt tussen een redelijke en onredelijke wens om verwijderd te worden uit de zoekresultaten. Maar wat als weghalen uit de zoekresultaten bij Google nog niet voldoende is om online vergeten te kunnen worden? Als je naam (onterecht) in een krant genoemd is dan blijft dat artikel ook prima vindbaar via de krantensite zelf, ook al heeft Google het verwijderd.

Dat is exact wat twee personen onredelijk vonden en in Spanje aanhangig maakten bij de rechtbank. Zij deden het verzoek om behalve door Google, ook vergeten te worden door het krantenarchief van El Pais. Met een claim dat de oorspronkelijke artikelen waarin hun namen voorkwamen aangepast werden. Dat ging uiteindelijk de Spaanse Hoge Raad te ver en afgelopen maandag oordeelde het hoogste Hof dan ook dat het recht op informatie niet mag leiden tot een recht op censuur van een artikel dat – destijds – correcte informatie bevatte. El Pais hoeft de artikelen niet aan te passen maar wordt wel geïnstrueerd om ze ontoegankelijk te maken via zoekmachines Google, Yahoo en Bing.

Google Photos heeft 100 miljoen actieve gebruikers

Het is nog maar een paar maanden geleden dat Google hun fotodienst uit Google+ haalde en zelfstandig verder liet gaan onder de naam Google Photos. Met onbeperkte opslag en een eenvoudige manier van werken heeft de dienst echter in die tijd maar liefst 100 miljoen actieve gebruikers weten te vinden. Zelf sla ik mijn foto’s op in OneDrive en is dat genoeg voor mij maar hoe doe jij dat? Gebruik jij Google Photos?

YouTube lanceert YouTube Red in Amerika

Zoals verwacht heeft YouTube afgelopen woensdagavond een nieuwe abonnementsversie van YouTube onthuld die de naam YouTube Red meekrijgt. Voor 9,99 dollar per maand kun je dan genieten van exclusieve video’s en het ontbreken van reclames. Video’s kun je nu ook offline opslaan zodat je onderweg niet je databundel opsnoept en je kunt ze nu op de achtergrond laten doorspelen in de apps, wat natuurlijk ideaal is als je muziek luistert via YouTube.

Over muziek gesproken: Google combineert YouTube Red met Google Play Music All Access waarmee je dus beide diensten voor een tientje per maand kunt krijgen. Tenminste, zodra de dienst ook in Nederland uitgerold wordt want vanaf volgende week kunnen alleen de Amerikanen er gebruik van maken. De rest van de wereld moet afwachten of – en wanneer – YouTube Red ook daar beschikbaar gaat komen in 2016. Google doet in Nederland effectief niet aan promotie voor Google Play Music All Access (alle aanbiedingen en acties zijn altijd alleen voor Amerika) en dus zal het me benieuwen of die combinatie ook in Nederland zo zal worden uitgerold.

The Wayback Machine: The Next Generation

The Wayback Machine is een prachtige dienst van The Internet Archive waarmee miljarden webpagina’s periodiek gearchiveerd worden. Je kunt dus letterlijk zien hoe een site er enkele maanden geleden uitzag, of een jaar geleden, of vijf jaar enz.

Met ingang van 2017 moet The Wayback Machine echter helemaal vernieuwd zijn met een nieuw jasje maar met vooral veel nieuwe functionaliteiten. Zo moet het mogelijk worden om gearchiveerde video’s en afbeeldingen te kunnen bekijken en kun je sites uit het verleden ook vinden door op trefwoorden te zoeken (ipv de url in te tikken en wat nu de enige manier is om oudere versies te bekijken). Het belooft dus een nog betere en nog essentiëlere tool te worden dan het nu al is.

SURF en het NAI-hbo lanceren auteursrechten.nl voor het hoger onderwijs

Ook in het (hoger) onderwijs speelt auteursrecht een grote rol. Bij onderwijs, onderzoek en Open Access heb je te maken met allerlei auteursrechtelijke aspecten en dat is de reden dat er al vele jaren aan voorlichting, scholing en ondersteuning gedaan wordt door de Auteursrechten Informatiepunten die bij instellingen in zowel het hbo als het wo te vinden zijn. Je zou verwachten dat er dan ook een handige overkoepelende website bestond waar je alle informatie terug kunt vinden maar die ontbrak nog tot nu toe.

Het Netwerk van Auteursrechten Informatiepunten van het hbo (NAI-hbo) heeft echter samen met SURF het initiatief genomen om zo’n site te ontwikkelen. Afgelopen donderdag was de eerste versie gereed en werd www.auteursrechten.nl gelanceerd tijdens een bijeenkomst van het NAI-hbo. De komende maanden en jaren zal deze site verder ontwikkeld worden met meer antwoorden, tools en tips.

#

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top