LCP dag (1)

Deze en komende week ben ik voornamelijk in Utrecht te vinden en na gisteren een vergadering van de werkgroep Auteursrechten en HBO gehad te hebben, was het vandaag tijd voor de LCP dag die wederom bij Surfdiensten gehouden werd. LCP dag is de Licentiecontactpersonendag wel te verstaan.

Wellicht is de term licentiecontactpersonen nog niet geheel ingeburgerd maar het gaat hier om de contactpersonen die elke HBO instelling heeft richting Surfdiensten als het gaat om content-licenties. Het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken (SHB) en het licentiebureau van Surfdiensten werken samen in het hele licentie proces waar we als hogeschoolbibliotheken meer en meer mee te maken krijgen en de SHB heeft daarvoor een aparte werkgroep Digitale Bibliotheek & Licenties. Allemaal bijzonder interessant natuurlijk maar het is ook nodig om regelmatig de stand van zaken en de actuele ontwikkelingen terug te koppelen met de ‘achterban’ bij alle hogeschoolbibliotheken. Hiervoor wordt 2 keer per jaar de LCP dag georganiseerd en, als lid van de werkgroep en de lcp van Windesheim, mocht ik me vanmorgen dus weer in het openbaar vervoer richting Utrecht storten.

Het ochtendprogramma stond voornamelijk in het teken van de communicatie over de ontwikkelingen (de afgesloten dienstverleningsovereenkomst tussen de SHB leden en Surfdiensten) en de stand van zaken t.a.v. de vele lopende onderhandelingen met uitgevers. Deze zijn ook allemaal te vinden op de bijbehorende Surfgroep dus daar ga ik hier verder niet op in.

Ondanks het feit dat er weinig nieuws voor mij bij zat heb ik toch wel enkele zaken opgepikt waar ik zelf mee aan de slag wil. De verdere stappen in de huidige inventarisatie om te komen tot een landelijk hogeschoolbasiscollectie van digitale content bijvoorbeeld. Gezien de huidige wensen van alle hogeschoolbibliotheken en de bijbehorende financien, wordt dat nog een grote uitdaging maar ik zie de voordelen er wel van in. Met de toename van digitale informatie en natuurlijk de jaarlijkse prijsstijgingen van al deze content zou ik toch graag eens naar ons beschikbare budget voor de komende jaren willen kijken. Met de toegenomen vraag om (wat meer) wetenschappelijke bronnen als Science Direct, Web of Science of Scopus in ons digitale arsenaal op te nemen, zijn de beschikbare middelen echter niet toegenomen.

Het verkrijgen van eenduidige gebruiksstatistieken van uitgevers en daar ook echt richtlijnen voor aanschaf/sanering voor maken is een ander onderwerp. Met de invoering van de Hidden Automatic Navigator zijn wij zometeen ook minder afhankelijk van de uitgeversgetallen en ik kan in elk geval niet wachten tot ik ‘onze’ statistieken kan vergelijken met die van de uitgever. Ik had tijdens de pauze al enkele gesprekken met collega’s die met dezelfde wens zaten om meer te doen met statistieken en ook al snel waren aangelopen tegen de beperkte mogelijkheden die er op dit moment zijn. Een mooi onderwerp en mooie klus om op te pakken.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top