Windesheim/NVB-HB themamiddag Video in het onderwijs

Video is steeds belangrijker geworden als didactisch middel. Ook binnen hogescholen bouwen docenten meer en meer kennis en vaardigheden op. Om iedereen in deze kennis te laten delen organiseert het Mediacentrum van Windesheim, in samenwerking met de NVB-HB, op donderdag 4 maart 2010 een themamiddag over “Video in het onderwijs”.

Naast de inbreng van docenten en medewerkers van Windesheim zijn ook een aantal externe gasten uitgenodigd om hun kennis en wetenswaardigheden te delen. Zo zal vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) meer worden verteld over de videobronnen die zij aanbieden. En SURFmedia, een zeer uitgebreide bron voor videomateriaal, zal na het volgen van een workshop geen geheimen meer hebben. Als centrale presentatie hebben we mr. Jaap Dijkstra bereid gevonden om stil te staan bij de auteursrechtelijke aspecten waarmee je (toch) te maken krijgt bij gebruik en toepassing van beeld- en videomateriaal.

Nee, natuurlijk was het idee om aandacht te besteden aan de mogelijkheden van video in het onderwijs geen briljant nieuw idee maar toch mag je wel constateren dat het bij video in het onderwijs bijna altijd maar vanuit een beperkt aantal invalshoeken gaat. De techniek is natuurlijk belangrijk, voor de didactische toepassingen doen we het eigenlijk als onderwijsinstelling, welke bronnen mooi en geschikt materiaal (kunnen) leveren is voor bibliotheken best boeiend en, leuk of niet, de auteursrechtelijke kanten van wat je er wel en niet mee kan en mag verdienen ook de aandacht.

Dus vond vanmiddag de themamiddag Video in het onderwijs plaats waarin we een beetje van alle invalshoeken mee poogden te pakken. Een introductie door Peter van ‘t Riet, lector ICT en Onderwijsinnovatie over het belang van video ook voor onderzoek. Mr Jaap Dijkstra die de auteursrechtelijke kanten van gebruik van video en beeldmateriaal toelichtte en het voor elkaar kreeg dat mensen het jammer vonden dat hij slechts drie kwartier over auteursrecht mocht praten. Workshops waarin Surfmedia, Academia, ZoEP, Teleblik en ED*IT gedemonstreerd werden en workshops waarin praktische toepassingen van video in het onderwijs getoond werden.

Een gemengde groep bezoekers van bijna 50 Windesheim medewerkers en ca. 25 collega’s van andere hogescholen, die via de NVB-HB konden inschrijven, vulden de plaatsen bij de workshops en als de eerste geluiden een indicatie zijn, dan kan in elk geval geconstateerd worden dat de themamiddag een succes was en ook nog wel een vervolg verdient.

NVB-HB themadag Federated Search in hogeschoolbibliotheken

Breda is vanuit Deventer nog een aardig eindje maar inmiddels ben ik (net) weer thuis. Ik had me voorgenomen een verslag te maken maar ik zat grotendeels naast Ronald van Dieen (Ingressus) en die was tijdens het programma druk aan het meeschrijven op zijn blog. Met dank aan hem dus een verslag van vandaag op zijn blog, Bibaholic.

En ondanks openbaar vervoer problemen een hele prima opkomst van ca. 60 mensen, wat me aangenaam verrastte. Die kwamen natuurlijk allemaal op Gerard’s verhaal af :)

Puntjes op de (webf)ea(t)

Na gisteren de overeenkomst nog in een prettig gesprek met de afdeling Inkoop doorgenomen te hebben, zijn vandaag de laatste puntjes op de i gezet, en is het nu nog even wachten op de definitieve versie van de overeenkomst. Daarna kan het feest dan echt van start en kan ik ook eindelijk serieus aan de slag met mijn projectgroep om zowel A-to-Z, de linkresolver LinkSource en natuurlijk WebFeat te gaan implementeren.

Ik heb er, na het doorwerken van een aantal artikelen en boeken, al een redelijk beeld bij voor mezelf wat we precies aan eindresultaat willen hebben en dat komt goed uit, want morgen is de NVB-HB themadag Federated Search in hogeschoolbibliotheken en dat is natuurlijk een mooie gelegenheid om zowel met leveranciers als gebruikers en geinteresseerden eens van gedachten te wisselen.

Ondanks het feit dat de NVB-OB geduchte concurrentie levert door morgen met een Lezen 2.0 themadag te komen in de Bibliotheek Rotterdam (en ze Moqub als topattractie hebben), hebben zich toch een heel aardig aantal mensen aangemeld dus dat moet goed komen. Jammer van die stakingen in het streekvervoer overigens maar ja. Morgenavond volgt nog een verslagje hoop ik.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top