Tweetweekoverzicht week 43 2016: Open Library, ip-adressen zijn persoonsgegevens en Twitter test met het niet laten zien van mentions

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

Vernieuwingen bij de Open Library

Om de 20ste verjaardag van The Internet Archive te vieren heeft de Open Library (het project van The Internet Archive waarin vrij toegankelijke werken in ontsloten en uitgeleend worden) enkele vernieuwingen gekregen. Er kan nu full-text gezocht worden in alle boeken en is de Book Reader (bijv.) verbeterd zodat die beter werkt op mobiele apparaten.

IP-adressen zijn ook persoonsgegevens

Het Europese Hof van Justitie bepaalde (C-582/14) op 19 oktober dat behalve statische ip-adressen ook dynamische ip-adressen persoonsgegevens kunnen zijn. De zaak werd aangespannen door een Duitse burger die constateerde dat overheidswebsites zijn IP-adres opsloegen en maakte daar bezwaar tegen omdat deze praktijk zijns inziens niet mocht onder de privacywetgeving. Daar kwam een discussie en rechtszaak over en het Europese Hof kwam er aan te pas om het eindoordeel te geven. En die stelde vast dat een ip-adres indirect te herleiden is tot de persoon erachter en dat het daarom persoonsgegevens zijn.

In Nederland behandelt de Autoriteit Persoonsgegevens al jarenlang ip-adressen als persoonsgegevens (pdf) en zal de uitspraak van het HofvJEU weinig consequenties hebben maar het is goed dat de hoogste rechter dit nu bevestigd heeft. Sites zullen zich dus nu expliciet(er?) aan de privacyregels moeten houden als het om het loggen en verwerken van ip-adressen gaat.

Twitter test met het niet laten zien van mentions

Nadat voor iedereen de tekenlimiet van 140 tekens ‘verruimd’ is door links naar bijgesloten media niet meer mee te tellen is Twitter nu, op beperkte schaal, aan het testen of ook de mentions (de twitternamen als je reageert op een tweet) buiten die limiet kunnen vallen. Gebruikers die bij die test betrokken zijn meldden dat mentions nu ook niet meer getoond worden in de mobiele Twitter apps en dat dit leidt tot onduidelijkheden omdat:

  • je niet meteen ziet op wie je allemaal reageert als je op meer dan één persoon reageert en
  • je nu weliswaar de naam ziet die bij een twitteraccount hoort maar niet de twitteraccountnaam zelf. En mensen zijn meestal beter bekend met andermans accountnamen dan met de namen die ze er bij zetten.

Oftewel, zo te horen is het prima om mentions niet mee te laten tellen in de 140-tekens limiet maar is het geen goed idee om die ook onzichtbaar te maken in de tweet zelf. Me dunkt dat het ook alleen maar uitnodigt om tientallen personen te spammen met tweets? We zullen moeten afwachten hoe en of Twitter hiermee doorgaat.

En verder nog …

Ik wacht liever tot Google zelf een embedfunctie inbouwt maar dit werkt tenminste nu wel.

De definitie van ironie?

De nieuwe balk met reclame die je alleen met een betaald abonnement weg kunt krijgen (of deels met een adblocker) bevalt me niet maar voor de rest ben ik erg gecharmeerd van de nieuwe Outlook versie.

Unbreak my links!

Alles wat je ooit wilde weten over het lenen van ebooks via de bibliotheek!

Je LinkedIn contactenlijst (in je archief) downloaden

LinkedIn is de afgelopen jaren veranderd van een eenvoudig zakelijk netwerk waarbij de focus vooral lag op het contact leggen met anderen (en het bijhouden van je digitale rolodex) naar een uitgebreid sociaal netwerk waar het om endorsements, likes en een flinke dosis zelfpromotie gaat. Er is mijns inziens niets mis met zien en gezien worden op LinkedIn maar dat lijkt wel ten koste te zijn gegaan van die digitale rolodex.

Je LinkedIn contactenlijst (lijst met connecties) is er nog steeds wel maar het is al geruime tijd niet meer mogelijk deze rechtstreeks te exporteren of te downloaden. Gelukkig kun je de gegevens van al je connecties wel terugvinden in een te downloaden archief van al je LinkedIn informatie. Ik leg uit hoe je dit archief kunt downloaden, welke gegevens je er in terug kunt vinden en hoe je de lijst met connecties kunt opschonen in Excel.

Wat zit er allemaal in het archief?

LinkedIn bewaart zo’n beetje alle informatie en gegevens die bij jouw account horen. Alles wat je zelf hebt ingevuld in je profiel natuurlijk, basisgegevens van alle geïmporteerde contacten en connecties die je hebt maar ook reacties die je op andermans berichten hebt gegeven, een lijst met advertenties waar je op geklikt hebt, recente likes, recente zoekacties maar ook gedeelde foto’s en de bijdragen die je in de LinkedIn groepen gedaan hebt. En nog veel meer. Maar voor nu gaat het me alleen om de gegevens van mijn LinkedIn connecties.

Downloaden van je eigen LinkedIn archief

Stap 1. Ga naar je profielfoto rechtsboven op de voorpagina en klik op Privacy en instellingen

linkedin contactenlijst

Stap 2. Scroll naar beneden in het tabblad Account en klik op de optie Archief van uw gegevens downloaden

linkedin contactenlijst

Stap 3. Vraag je archief aan.

linkedin contactenlijst

Stap 4. Wachten maar!

linkedin contactenlijstLinkedIn verstuurt de gegevens in twee stappen. Na een paar minuten krijg je een mailtje dat het eerste deel van je archief gereed is om te downloaden op een speciale downloadpagina. Afhankelijk van hoeveel activiteit er op je account heeft plaatsgevonden duurt het dan maximaal 24 uur voordat je het tweede deel kunt downloaden waar je hele accountgeschiedenis in terug te vinden is. Je hebt dan 72 uur de tijd om het archief te downloaden.

Ik kreeg weliswaar meteen een mailtje voor het downloaden van dat eerste deel van het archief – waar de lijst met connecties in zou moeten zitten – maar ik kon het bestand niet downloaden. Na drie time-outs gaf ik het op. Zes uur later kreeg ik de tweede melding en deze keer kon ik het archief probleemloos downloaden. In dit archief zat gelukkig ook de lijst met contacten. Ik heb geen idee waarom dat eerste deel niet gedownload kon worden.

Je LinkedIn contactenlijst

In het gedownloade archiefbestand vind je – na uitpakken van het zipbestand – een aantal csv bestanden terug. Dat zijn tekstbestanden waarin alle gegevens met komma’s van elkaar gescheiden zijn: comma separated values.

linkedin contactenlijstHet is een beetje verwarrend dat LinkedIn ook een bestandje Contacts.csv aanlevert. Dit zijn de geïmporteerde contacten als je gebruik gemaakt hebt van de functie om LinkedIn gebruikers te vinden onder de contactpersonen in de adresboek(en) van je Gmail of Hotmail account. De gegevens van je connecties op LinkedIn kun je echter vinden in Connections.csv.

Hoewel je kunt dubbelklikken op dit bestand om deze meteen in Excel te openen, levert je dat wel een slecht leesbaar bestand op. Je ziet dan alle gegevens achter elkaar staan op 1 regel, gescheiden door komma’s, in Excel terug en dat leest niet zo fijn. Hieronder laat ik de stappen zien waarmee je een leesbaar Excel bestand krijgt met de contactinformatie van je connecties erin. Ik gebruik een Engelstalige versie van Excel maar het werkt verder identiek in de Nederlandstalige versies.

Stap 1. Open Excel (open eventueel een nieuw leeg document) en klik op het tabblad Data. Vervolgens kies je voor From Text om het csv bestand te importeren in Excel.

twitterarchief_excel1
Blader naar de map waar Connections.csv staat en druk op OK. Vervolgens start de import wizard die je in verschillende stappen door het proces van importeren leidt.

Stap 2. Kies bij de eerste stap van de wizard voor Delimited (of gescheiden). Dit wil zeggen dat er een scheidingsteken zit tussen de verschillende velden in het csv bestand.

linkedin contactenlijst
Stap 3. De tekstwizard denkt waarschijnlijk dat het scheidingsteken een tab is maar dat is niet zo. Het is een komma dus deze moet je in stap 2 van de wizard aanvinken! Je ziet ook onderin dat venster dat er ineens lijntjes netjes verschijnen tussen de verschillende velden.

linkedin contactenlijst
Stap 4. Je kunt op Next klikken om nog meer in te stellen maar dat is in dit geval overbodig. Klik op Finish om de wizard af te sluiten en je krijgt de vraag of je de inhoud in het geopende lege Excel document wilt of in een nieuwe worksheet.

twitterarchief_excel4

De bestaande is prima dus druk op OK en je ziet je lijst met connecties verschijnen in je Exceldocument. Keurig met voornaam, achternaam, mailadres, bedrijf en functie, elk in een eigen kolom.

Vervolgens kun je de Excellijst natuurlijk sorteren zoals je dat zelf wilt. Een lijst van al je connecties op alfbetische volgorde van achternaam is namelijk een stuk handiger dan de standaardvolgorde waarin LinkedIn de lijst aanlevert.

@afbeelding via Pixabay met CC0 verklaring

#

BREIN verzamelt en verwerkt de IP-adressen van torrentgebruikers (maar ook die van jou?)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft Stichting BREIN toestemming gegeven om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken ten behoeve van een bittorrent onderzoeksbestand. Stichting BREIN gaat nu, op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), IP-adressen vastleggen van actieve bittorrentgebruikers die op grote schaal auteursrechtelijk beschermde werken aanbieden. Maar wat mogen en gaan ze nou precies bewaren en onderzoeken? En gaan ze ook jouw IP-adres opslaan en daarmee je naam en adres achterhalen?

Als je het bericht op de site van BREIN leest dan zou je kunnen denken dat de anti-piraterij organisatie de jacht opent op iedereen die auteursrechtelijk beschermde werken deelt via een bittorrentnetwerk. IP-adressen worden verzameld, schikkingsvoorstellen van duizenden euro’s gaan verstuurd worden en als er niet geschikt kan worden, dan is BREIN gaarne bereid naar de rechter te gaan om de volledige schade te verhalen op de uploaders. En uploaden, dat doet iedereen automatisch bij het torrenten van bestanden.

Prioriteringsbeleid

Toch wil BREIN vooral de uploaders in het vizier gaan krijgen die voor de aanwas van (nieuwe) werken zorgen die illegaal verspreid worden. “Dit kunnen frequente uploaders zijn maar ook uploaders die minder vaak voorkomen maar wel steeds met recent product. Het gaat niet alleen om uploaders van films en series op torrent sites en popcorn time maar ook om uploaders van boeken, muziek en games”, zegt BREIN directeur Tim Kuik.

Uit het verslag (PDF) van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat BREIN dit type gebruikers wil vinden door te onderzoeken welke gebruiker steeds als eerste seeder verschijnt in een zwerm, dat wil zeggen, degene die als eerste een bestand aanbiedt. Ook wordt gekeken welke gebruikers opvallend vaak bestanden delen.

Maar om aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens te voldoen moet de stichting ook verder afbakenen wat er precies verzameld en verwerkt wordt aan IP-adressen. Zo focust de stichting zich op uploaders die Nederlandse producties (of producties die op de Nederlandse markt gericht zijn) verspreiden. Vooral als die producties (zeer) kort na na de officiële publicatie al meteen illegaal via bittorrent worden gedeeld.

Uit hetzelfde verslag van de AP (pagina 4) blijkt dat Stichting BREIN specifieke selectiecriteria wil/moet hanteren voor het verzamelen en verwerken van IP-adressen:

1. Alleen IP-adressen met een Nederlandse oorsprong komen in aanmerking voor het onderzoek. “Buitenlandse” IP-adressen worden, indien zij terechtkomen in het onderzoeksbestand, onmiddellijk verwijderd.
2. Stichting BREIN richt zich op IP-adressen die zich vroeg in de zwerm bevinden, dat wil zeggen: degene die het bestand als eerste aanbiedt (“eerste uploader”) of degene die kort (seconden) na de eerste publicatie van een torrent begint met downloaden;
3. Stichting BREIN richt zich op gebruikers die het bestand volledig in het bezit hebben en beschikbaar stellen (100% seeding).
4. IP adressen komen in aanmerking voor nader onderzoek als de betreffende gebruiker regelmatig voorkomt in meerdere zwermen als aanbieder van vermoedelijk inbreukmakend materiaal (“grote uploader”). Om herhaling te kunnen constateren worden de IP adressen gedurende 12 weken bewaard in het kader van het onderzoek. Nederlandse IP-adressen die eenmalig in bittorrent-zwermen worden aangetroffen zullen zonder verder onderzoek uiterlijk binnen 12 weken worden vernietigd. Dit geldt ook voor Nederlandse IP-adressen die meer dan eens in bittorrent-zwermen worden aangetroffen zonder dat ze vermoedelijk toebehoren aan eerste en /of grote uploaders.

Wanneer ben *jij* die uploader die BREIN zoekt?

Als je (Nederlandstalige) materialen als eerste beschikbaar maakt op één van de bittorrentnetwerken zodat anderen dat kunnen downloaden, dan kom je waarschijnlijk wel op de ‘most wanted’ lijst terecht. Dat geldt ook voor alle downloaders die met enige regelmaat mee helpen met het verspreiden van torrents in de eerste uren en dagen dat iets beschikbaar gemaakt wordt (vroeg in de zwerm).

Daarentegen ben je minder of helemaal niet interessant voor BREIN als je af en toe eens wat downloadt via bittorrent en meteen na het downloaden de torrent verwijdert uit je torrentsoftware. Je bent dan niet 100% aan het seeden en je bent geen grote uploader. Je gegevens worden dan wel opgeslagen maar komen niet in het onderzoeksbestand terecht. En zelfs al kom je daar wel in terecht omdat je wellicht toch een grote uploader bent, dan worden je gegevens binnen 12 werken verwijderd als je niet nog een keer ‘betrapt’ wordt.

Of BREIN zich ook primair gaat focussen op Nederlandstalige producten op bittorrent of toch ook achter uploaders van Amerikaanse films en tv-series aan zal gaan, zal nog moeten gaan blijken. Feit is wel dat de toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens sterk gekoppeld is aan die specifieke selectiecriteria: die toestemming geldt voor het verwerken van Nederlandse IP-adressen ten behoeve van het opsporen van uploaders van Nederlandse en/of Nederlandstalige auteursrechtelijk beschermde werken.

Van IP-adres naar je naam en thuisadres

“Stichting BREIN zal voor het achterhalen van contactgegevens van een betrokkene op basis van gegevens uit het bittorrentonderzoek uitsluitend internet service providers benaderen met een verzoek om aanvullende persoonsgegevens, al dan niet met tussenkomst van de rechter.”, valt er te lezen in het verslag van de AP.

BREIN hoopt hierbij op de medewerking van de providers want die kunnen als enige vaststellen welke abonnee hoort bij welk IP-adres. Daar zitten echter nog wel flink wat haken en ogen aan vast omdat er vele scenario’s te bedenken zijn waarbij de abonnee helemaal niet degene hoeft te zijn die iets gedownload heeft. Daarnaast weten providers ook dat het bijzonder slechte reclame is om “klakkeloos” namen van abonnees door te geven aan derden zonder dat er expliciet bewijsmateriaal ligt dat een abonnee iets gedaan heeft wat niet mag.

Dat is de reden dat providers niet vrijwillig meewerken en elk verzoek laten toetsen door de rechter. Zo verloor BREIN afgelopen december nog een rechtszaak die ze tegen Ziggo aangespannen hadden voor de afgifte van persoonsgegevens. De rechter vond weliswaar dat BREIN recht had op die afgifte van persoonsgegevens maar vond ook dat de stichting niet hard (genoeg) kon maken dat het ook de klant zelf was die inbreuk had gemaakt op de auteursrechten.

Dat probleem zal BREIN ook houden in de toekomst. Ze zal moeten aantonen dat het aannemelijk is dat de abonnee(s) zelf structureel en doelbewust inbreuk hebben gefaciliteerd. Maar zelfs als dat lukt dan moet BREIN ook nog aantonen dat de inbreuk op het auteursrecht groter is dan het recht op privacy van de persoon achter het IP-adres.

Maar dat is in elk geval nu wel een stuk gemakkelijker geworden met de toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens waarmee BREIN meer persoonsgegevens en dus ook bewijs kan verzamelen over de illegale uploads. Of een rechter dat zwaarder vindt wegen dan het recht op privacy van de vermeende illegale uploaders, zal ongetwijfeld nog vele malen aan de orde komen de komende jaren.

@headerafbeelding via Pixabay met een CC0-verklaring

#

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top