Digitale bibliotheek: SeekQ

Mijn vakantie is eigenlijk al begonnen maar ik ben nog bezig met de laatste restjes wat ik aan SeekQ kan doen voor de verplichte pauze van ruim 4 weken.

Credit & Copyright: Tyler Westcott

Credit & Copyright: Tyler Westcott

SeekQ is dus de federatieve zoekmachine die door alle databanken van het Mediacentrum (tegelijk) kan zoeken. In theorie want dat doet die natuurlijk niet zomaar. De zoekmachine moet ook toegang krijgen tot de databanken in kwestie (op basis van IP) en qua vormgeving en indeling van bronnen moet je er wel even goed over nadenken wat je precies wilt.

Last, en voor ons bepaald but not least, het hele proxy verhaal om ook buiten Windesheim toegang te krijgen tot de databanken zoals dat nu al het geval is als je de individuele databanken raadpleegt. Bij ons gaat dat dus via de Hidden Automatic Navigator en niet via een reguliere proxy waar anderen relatief eenvoudig gebruik van hebben kunnen maken voor hun implementatie. De HAN levert feitelijk een specifieke proxy per databank en daar is SeekQ niet op berekend.

Oplossing zou moeten zijn om de verbindingen in SeekQ met de databanken (de zgn. connectoren) zelf als Windesheim specifieke HAN-urls te hebben waarmee de proxy dan al feitelijk in de connector geregeld wordt. Dat betekent wel dat er ruim 20 Windesheim specifieke connectoren gemaakt moeten gaan worden door het bedrijf en ook al zal het vooral om kopietjes van een bestaande connector (met alleen aanpassing van URL) gaan, het zal er om spannen of die wel tijdig gemaakt gaan worden.

We zullen zien over 4 weken.

Windesheim digitale bibliotheek

Terwijl in het Mediacentrum de laatste weken (en de komende!) veel tijd is gaan zitten in een herinrichting van de fysieke bibliotheek, zitten we ook niet stil met de digitale bibliotheek. In april zijn we, enigszins schoorvoetend, van start gegaan met aanschaf en implementatie van een A-tot-Z lijst voor de digitale tijdschriften, een linkresolver en een federatieve zoekmachine.

Ik heb de presentatie die Gerard al meerdere keren gegeven heeft over het implementeren van dezelfde tools bij Fontys goed in mijn oren geknoopt maar moet wel constateren dat ik de goede adviezen hierin min of meer noodgedwongen niet volg. We hebben onze tijd heel erg genomen met de overeenkomsten waardoor we fors later in de planning zaten en bij het samenstellen van een brede projectgroep had ik me toch beter moeten realiseren dat het veel techniek is in een dergelijke implementatie en dat ligt nou eenmaal niet iedereen in een projectteam.

Kennelijk is het toch meer onze (nouja, mijn) stijl om altijd te eindigen met een deadline in zicht, genoeg werk nog te doen en alles op adhoc basis met een grote spurt energie te eindigen. On-the-fly werken noemt collega Erik dat en we hebben het tot een kunst verheven denk ik wel eens.

Hoe dan ook, er zit wel degelijk schot in nu. De A-tot-Z is ingericht met alleen nog een belangrijk aspect te gaan, nl. de proxy/thuistoegang instellingen. Ook met onze federatieve zoekmachine schiet het wel op en zijn bijna alle connectoren werkend, IP-ranges aangepast bij de leveranciers en kan het testen beginnen. Belangrijk detail is wel dat op dit moment zowel Vubis Smart, onze catalogus, als Lexis Nexis Newsportal niet (naar behoren) functioneren en laten dat nou net de 2 bronnen zijn die op mijn lijst staan van redenen voor een no-go besluit per 1 september.

Voor volgende week staat het uitsorteren van de proxy/thuistoegang voor zowel de AtotZ en SeekQ (zoals we onze zoekmachine gaan noemen) op de agenda en zal een (vlot) begin gemaakt moeten worden met een belangrijke nevenactiviteit, namelijk het maken van een nieuwe website voor het Mediacentrum waar onze catalogus, onze digitale inlichtingenbalie (AskQ) en dus onze zoekmachine SeekQ een plek in moeten gaan krijgen.

Genoeg te doen nog voor 1 september en dan wil ik ook nog 5 weken vakantie nemen. Hoezo on the fly werken straks eind augustus?

Project digitale bibliotheek in de startblokken

Vanaf morgen gaat het project Digitale Bibliotheek dan eindelijk officieel van start in het Mediacentrum. In dit project staat de implementatie van de A-to-Z lijst, de linkresolver LinkSource en de federatieve zoekmachine (nu nog bekend als) WebFeat centraal maar zal ook de website en de hele visie op digitale dienstverlening verder ontwikkeld moeten worden.

Enigszins jaloers, omdat zij het traject al afgerond hebben, kan ik naar Fontys kijken die dezelfde tools hebben ingevoerd sinds januari van dit jaar maar ik heb er als projectleider wel enorm zin in om onze digitale dienstverlening niet alleen verder te ontwikkelen maar ook (beter) aan te laten sluiten bij het onderwijs binnen Windesheim.

Schematische weergave van federatieve zoekmachine, digitale bronnen, A-to-Z en linkresolver

Bron: powerpointpresentatie JH Khouw

De portal gedachte heeft collega Jo Han de laatste weken ook al flink uitgedragen binnen het Mediacentrum dus nu ligt er de uitdaging om het ook daadwerkelijk te gaan realiseren! Wordt ongetwijfeld vervolgd!

  • © 2006- 2020 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top