Tweetweekoverzicht week 16 2017: Digitaal briefgeheim, self publishing in Nederland, Spotify voor studenten, reclame in YouTube-vlogs en Nederlandse netneutraliteit in strijd met Europese wetgeving?

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen blogpost aan heb gewijd.
Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

Digitale communicatie valt straks ook onder briefgeheim

Het briefgeheim is één van de basisrechten van burgers in Nederland en is daarom ook vastgelegd in artikel 13 van de Grondwet. Dit recht zorgt er voor dat de overheid (of wie dan ook) niet zo maar inzicht kan krijgen in de communicatie van en tussen burgers. Toen de Grondwet werd opgesteld bestond er echter nog geen e-mail, Skype, Facebook Messenger of Whatsapp en specificeert artikel 13 alleen dat het over telefoon- en telegraafgeheim gaat. En nee, dat is niet de krant De Telegraaf ;)

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer in met een voorstel om artikel 13 te wijzigen zodat ook digitale communicatie onder het briefgeheim komt te vallen. Het ligt nu in de Eerste Kamer voor definitieve beoordeling maar naar verwachting kun je met ingang van 2018 dan toch eindelijk (wettelijk) vertrouwelijke appjes sturen.

Self publishing van boeken in Nederland

Nadat ik vorige week al mijn vraagtekens zette bij de betrouwbaarheid van de ebookstatistieken in Nederland, werd ik op Twitter ook gewezen op alle titels die in eigen beheer worden uitgegeven op de self publishing platformen. Ik kende Brave New Books wel maar nam aan dat het om een statistisch (heel) klein deel van de markt ging. Ik werd echter op mijn wenken bediend door een artikel bij Dutch Cowboys over het zelf uitgeven van boeken in Nederland.

In 2011 brachten de drie grootste self publishing platforms (Pumbo, Brave New Books en My Bestseller) samen 369 boeken uit. In 2016 waren dat er maar liefst 6.745. Het aandeel zelf uitgegeven boeken lag op 8,3 procent van het aanbod in het eerste kwartaal van 2016, vergeleken met 6,2 procent het jaar ervoor.

De platformen hebben vooral de nadruk op gedrukte (geprinte) boeken en het is (mij) onduidelijk of deze titels meetellen in de Boekenbarometer van CB – vermoedelijk wel omdat POD daar expliciet als categorie vermeld staat – maar de ebookversies van de titels zullen in elk geval niet meetellen voor de E-book Barometer.

Pumbo drukt komende maand naar eigen zeggen het 2,5 miljoenste zelf uitgegeven boek dus self publishing is, zoals de kop van het artikel al aangeeft, absoluut serious business.

Spotify Premium voor studenten

Ben je student aan één van de geaccrediteerde Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs? Dan krijg je sinds afgelopen woensdag 50% studentenkorting op een Spotify Premium abonnement en betaal je slechts 4,99 euro per maand.

Een superdeal? Misschien wel voor jou maar het loont om de voorwaarden even goed door te lezen voordat je denkt dat het een simpele kwestie zonder enige restricties is.

Zo moet je, logischerwijs, voldoende gegevens indienen zodat Spotify kan controleren of je ook daadwerkelijk in aanmerking komt. Je geboortedatum en de naam van de onderwijsinstelling vanzelfsprekend en die worden bij een andere dienst, SheerID, een Amerikaanse dienst die dit soort educatieve kortingsgegevens beheert in diverse landen, gecontroleerd. Spotify (en ongetwijfeld ook SheerID) slaan deze gegevens van jou dus ook op.

Heb je dit er voor over? Dan krijg je maximaal 12 maanden de studentenkorting en moet je jaarlijks opnieuw bevestigen en laten controleren of je nog steeds recht hebt op de studentenkorting. Je mag dit in totaal drie keer doen waarmee je dus maximaal vier jaar korting krijg op Spotify en niet zolang je studeert! Studievertraging of wisselen van studie betekent dat je na vier jaar muziekloos door het leven moet of gewoon weer het volle pond gaat betalen.

Oh en een studentenabonnement kan alleen ingaan bij een nieuw Spotify account of een account waar geen betaald abonnement (meer) op zit. Dus dat wordt eerst annuleren als je nu al een Premium abonnement hebt. Neem je na de maand opzegtermijn dan een Studentabonnement? Dan kun je dat abonnement ook niet meer betalen met prepaid kaarten of Spotify-cadeaukaarten en zul je echt zelf de 4,99 euro maandelijks moeten lappen van je bankrekening of creditcard.

Als je het mij vraagt kun je beter met je ouders een dealtje maken dat ze een Spotify Premium for Family abonnement afsluiten waar ze jou op mee kunnen laten doen. Een stuk minder bewerkelijk en goedkoper naar mate je ook nog broers of zussen hebt….

YouTube-vlogs vol sluikreclame

De Nederlandse Reclame Code is eind maart verduidelijkt zodat helder is aan welke regels (o.a.) bloggers, vloggers en Instagrammers moeten voldoen. In de Reclamecode Social Media worden de diverse spelregels uitgelegd waar iedereen zich online dient te houden.

Het probleem alleen, vindt het Commissariaat voor de Media, is dat er nauwelijks of geen toezicht kan worden gehouden of de online mediamakers zich wel aan de regels houden. Laat staan dat er met boetes opgetreden kan worden als inbreuken geconstateerd worden, zoals dat wel kan en gebeurt met de televisiezenders.

Het Commissariaat voor de Media bekeek daarom de video’s van de twintig populairste Nederlandse YouTubers en constateerde dat bij de overgrote meerderheid er onduidelijkheid was of het om (betaalde) promotie ging bij gebruik van artikelen en producten in die video’s. En dat terwijl adverteerders massaal via YouTubers proberen om hun waren te slijten. Het Commissariaat pleit daarom voor Europese regels waarmee het mogelijk moet worden dat ook hierop gecontroleerd (en beboet) kan worden.

Nederlandse netneutraliteit in gevaar?

T-Mobile introduceerde eind vorig jaar de mogelijkheid om naar muziekstreamingdiensten te luisteren zonder dat de hiermee verbruikte data van de databundel afgaat. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) eiste dat T-Mobile zou stoppen met deze actie omdat het de keuze oneerlijk zou beïnvloeden van consumenten en beriep zich daarbij op de strikte netneutraliteit in de Nederlandse wetgeving.

Nederland is één van drie landen (naast Chili en de Verenigde Staten) waar netneutraliteit in de wet is vastgelegd. In de Telecommunicatiewet worden sinds oktober 2016 alle vormen van prijsdiscriminatie, zero-rating (geen data doorberekenen voor specifieke diensten) en belemmeren/prioritering van webdiensten expliciet verboden.

De Europese wetgeving op dit gebied is echter aanzienlijk minder strikter en staat, onder omstandigheden, het door T-Mobile uitgevoerde zero-rating wel toe. Dat is ook de reden waarom zowel ACM als T-Mobile voor de rechter stonden afgelopen week. De rechter oordeelde dat de Europese regelgeving prevaleert en dat de ACM de actie van T-Mobile had moeten toetsen aan deze regelgeving en niet aan de Nederlandse Telecommunicatiewet.

Hoewel de muziekliefhebbers met een T-Mobile abonnement ongetwijfeld blij zullen zijn met deze uitspraak betekent het dat de Nederlandse rechter stelt dat het verbod op zero-rating in de Telecommunicatiewet in strijd is met de Europese netneutraliteitverordening. Waarmee de Nederlandse netneutraliteit feitelijk in gevaar komt.

Waarom is dat erg? Omdat T-Mobile keuzes maakt in de selectie van diensten die aangeboden worden en daarmee dus niet alle data en diensten gelijkwaardig behandelt. T-Mobile claimt diensten toe te voegen als deze diensten zelf (of klanten) daar om vragen maar dat limiteert automatisch al het aanbod en beïnvloedt de consument. In het lijstje van ondersteunde muziekdiensten ontbreken bijvoorbeeld – op dit moment – Apple Music en de door mij gebruikte diensten Google Play Music en Groove. Diensten die ook benadeeld worden door de werkwijze van T-Mobile omdat het voor klanten met een T-Mobile abonnement minder interessant is bij deze muziekdiensten een abonnement te nemen.

Het wachten is nu op een rechtszaak waarin de overheid, burgerrechtenorganisatie of ACM via de rechter het Europese Hof om uitleg vraagt of de Nederlandse regels daadwerkelijk in strijd zijn met de Europese wetgeving.

En verder nog …

The Internet Archive heeft nu ook een archief van Macintosh software die je in de browser kunt openen/spelen.

Ik ben blij. Offtopic maar toch blij.

Het ging me iets te ver eerder dit jaar om een korte instructie te plaatsen hoe je de betaalmuur van (vooral NRC) kunt omzeilen door simpelweg de URL in een Incognito/Anoniem browsen tabje te openen. Maar gelukkig lijkt dit volgens Arnoud niet strafbaar te zijn, hoewel ik vermoed dat NRC er niet heel blij mee zou zijn geweest.

Zestigduizend titels in Kobo Plus. Heb jij ze allemaal al uit? :)

CC Search, de zoekmachine van Creative Commons voor het vinden van werken met een CC-licentie, is uitgebreid met 470.000 foto’s uit de Europeana collectie.

De European Research Council (ERC) heeft richtlijnen gepresenteerd voor het Open Access publiceren van zowel wetenschappelijke publicaties als onderzoeksdata (PDF). Deze richtlijnen gelden voor alle onderzoeksaanvragen onder het Horizon 2020 en FP7 programma.

#

Tweetweekoverzicht week 40 2016: Self-publishing in Nederland, boeken- en bibliotheekstatistieken, Signal en het Marrakesh verdrag

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

Self-publishing in Nederland

In Amerika is het de normaalste zaak van de wereld: als “indie” (independant) auteur zelf je boek publiceren waarbij je ook zelf bepaalt welke diensten van een uitgever je afneemt. Veel auteurs doen het compleet onafhankelijk en publiceren hun digitale boeken bij bijvoorbeeld Amazon terwijl andere auteurs nog steeds kleine uitgevers inschakelen voor bijvoorbeeld redactie en distributie. Die markt is heel groot geworden in Amerika – vooral bij de ebooks – en laat een stevige verschuiving zien in de Amerikaanse boekenmarkt die maar nauwelijks onderkend wordt door de grote en traditionele uitgevers. Er zijn in 2015 meer dan 600.000 titels uitgekomen van indie-auteurs maar dat kan alleen vastgesteld worden aan de hand van uitgereikte ISBN’s; wat niet het complete plaatje schetst omdat indie-auteurs voor ebooks geen ISBN’s aanvragen.

Ook in Nederland komt self-publishing voor. Op Cultuurindex is een zeer interessant artikel te vinden dat poogt in kaart te brengen hoe de self-publishingmarkt eruit ziet. Hoewel de onderzoekers tegen hetzelfde probleem aanlopen (registratie van self-published titels kan alleen via ISBN en lang niet alle titels hebben een ISBN) schetst het toch een heel aardig beeld van een nichemarkt die wel groeiende is.

Alle cijfers van de boeken- en bibliotheeksector op een rij

Leesmonitor heeft een uitgebreid overzicht van de nieuwe cijfers (en ontwikkelingen) gemaakt voor zowel het boekenvak als de bibliotheek. Alles wat je ooit maar wilde weten aan cijfertjes en wat ook nog verspreid wordt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen licentie.

Signal is chatten zonder zorgen om je privacy

Na het lezen van ‘Je hebt wel wat te verbergen‘ keek ik wel met andere ogen naar bepaalde gratis internetdiensten. Even los van de techniek ben ik vooral kritischer gaan kijken naar hoe de achterliggende bedrijven zelf handelen en na alle berichtgeving over het delen van Whatsapp gegevens met Facebook ben ik ook naar Signal gaan kijken als alternatief. En daar maak ik me toch minder zorgen over als ik lees dat ze slechts het minimale bijhouden over hun gebruikers waardoor ze ook bijna niets kunnen overdragen als bijv. de Amerikaanse overheid aan hun deur klopt. En terecht, want die hoeven niet te weten waar ik allemaal over chat.

Het Marrakesh verdrag is van kracht in 22 landen (maar niet in Europa)

Het is feitelijk belachelijk hoe lang het geduurd heeft tot het Marrakesh verdrag tot stand is gekomen waarmee de toegang tot auteursrechtelijke beschermde werken voor blinden en slechtzienden verbeterd moet gaan worden. Zelfs nadat het verdrag er lag heeft het nog jaren geduurd voordat landen het ratificeerden maar inmiddels zijn er 22 landen die dat gedaan hebben en kunnen o.a. bibliotheken aan de slag gaan om werken beschikbaar te maken voor blinden en slechtzienden. Overigens heeft het Europees Parlement het verdrag nog steeds niet geratificeerd, al maakt dat onderdeel uit van de auteursrechtplannen die de Europese Commissie enkele weken geleden presenteerde.

#

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top