SHB benchmark 2008

Ook al heb ik het zelf druk genoeg met het ShareNet project, de rest van de wereld gaat natuurlijk gewoon door. Zo staat de 7e editie van de SHB Benchmark inmiddels in de startblokken klaar om met het hoogste deelnemersaantal ooit, een groot aantal kwantitatieve gegevens te inventariseren, te analyseren en te vergelijken van hogeschoolbibliotheken.

Ging dat de eerste 5 edities nog met papieren instructies en formulieren, sinds de 2007 benchmark maken we gebruik van een (pb)wiki om de gegevens in te laten vullen.

Dit beviel uitstekend maar voor de nieuwe 2008 editie kon/moest de versie 2.0 van pbwiki gebruikt worden en dat was gelijk een goede aanleiding om de layout op maat te maken voor het SHB en de oude pagina’s/formulieren te verhuizen naar een aparte folder in de wiki. Pbwiki blijft een aanrader voor een gratis en zeer functionele wiki wat mij betreft.

Het resultaat?

Vergelijk de 2007 wiki maar met de 2008 versie.

shbbenchmarkwiki2007

shbbenchmarkwiki2008

SHB Benchmark

Meerdere adviezen die gisteren door de sprekers en de forum leden werden gegeven hadden betrekking op het goed onderbouwen van de eigen (hogeschoolbibliotheken) wensen en adviezen aan beleidsmakers. Niet alleen maar de meerwaarde van uitbreiding van formatie of aanschaf van nieuwe (digitale) bronnen uitgebreid uit de doeken doen, maar ook cijfermatig onderbouwen wat het verwachte gebruik is en waarvoor zo’n advies nou feitelijk dient.

Het feit dat de SHB de laatste jaren met een benchmark bezig is geweest werd dan ook als pluspunt gezien en dat mocht ik natuurlijk graag aanhoren. De komende maand wordt de benchmark 2007 hopelijk afgerond en voor de komende jaren zou met name het proces van betere analyse van de cijfers (wat betekenen ze nu feitelijk en wat kun je er mee) meer aandacht gaan krijgen maar ook het breder trekken van de benchmark met meer hogescholen, vergelijken met de UKB benchmark en ook internationale vergelijkingen.

Gisteren bleek in elk geval vanuit Wageningen en de hogeschool Antwerpen al dat die laatste 2 aspecten ook draagvlak hebben. Ook met de benchmark hebben we de uitdaging voor ons liggen!

Impressie van het SHB Lustrum

Gisteren was het dan zo ver en halverwege de ochtend vertrok ik naar Utrecht om bij Ottone te voegen bij de rest van de SHB bestuursleden die al druk doende waren met de voorbereidingen.

Na het geluid en de presentaties gecontroleerd te hebben was er nog even tijd om in alle rust de mooie zaal te bewonderen maar rond 12.15 kwamen de eerste bezoekers al aan en heb ik drie kwartier staan praten met bekenden. Daar is zo’n middag dan ook altijd goed voor, nietwaar?

De start was keurig volgens het programma om 13.00 en na een korte inleiding mocht ik zelf de spits afbijten met een korte terugblik en vooruitkijken op de SHB Benchmark, gevolgd door Desirée over de HBO Kennisbank, Kees over de Digitale Bibliotheek en Jan over de SHB zelf.

De pauze erna was voor mij voornamelijk gevuld met praten met collega’s over de zelfservice op basis van RFID waar we inmiddels nu bijna 3 jaar mee werken bij Windesheim. Ook kon ik met Wageningen en de Hogeschool Antwerpen praten over de benchmark processen waarna het om 15.00 de beurt was aan Karl Dittrich van de NVAO die volgens mij niet zwaar voorbereid was maar ondanks wel met kleurrijke taal een vlotte presentatie neerzette.
Doekle Terpstra van de HBO Raad was daarna vooral druk doende met reageren op de presentatie van Dittrich en bedacht aan het einde van zijn verhaal nog even de voorbereiding (door een ander bij de HBO Raad) over de rol van hogeschoolbibliotheken ter tafel te brengen. Ondanks dat een goed verhaal om te horen.

Afsluitend onderdeel in het programma was een forum met daarin, behalve Dittrich en Terpstra, bestuurders van Avans, Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht en die hadden er wel zin in want die discussies en dialoog liep bijna vanzelf. Samenvattend vond ik in ieder geval dat het belang en nu van de SHB (en hogeschoolbibliotheken) duidelijk erkend werd en zijn er meerdere adviezen gegeven hoe zowel de SHB verder zou kunnen handelen maar ook de individuele hogeschoolbibliotheken in hun eigen organisaties.

Al met al een hele succesvolle middag waarin de SHB duidelijk op de kaart is gezet voor zover die dat nog niet stond. De aanwezigheid van niet alleen onze leden maar ook bestuurders en beleidsmakers als Dittrich en Terpstra gaf het precies dat tintje wat nodig was: niet alleen terugblikken op de laatste 5 jaar maar vooral vooruit kijken naar de toekomst als de ultieme uitdaging voor de SHB.

Het symposium en alle presentaties zijn opgenomen op video en zodra ik erachter ben waar die streaming video te vinden is, link ik er naar toe.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top