Digitale bibliotheek: SeekQ

Mijn vakantie is eigenlijk al begonnen maar ik ben nog bezig met de laatste restjes wat ik aan SeekQ kan doen voor de verplichte pauze van ruim 4 weken.

Credit & Copyright: Tyler Westcott

Credit & Copyright: Tyler Westcott

SeekQ is dus de federatieve zoekmachine die door alle databanken van het Mediacentrum (tegelijk) kan zoeken. In theorie want dat doet die natuurlijk niet zomaar. De zoekmachine moet ook toegang krijgen tot de databanken in kwestie (op basis van IP) en qua vormgeving en indeling van bronnen moet je er wel even goed over nadenken wat je precies wilt.

Last, en voor ons bepaald but not least, het hele proxy verhaal om ook buiten Windesheim toegang te krijgen tot de databanken zoals dat nu al het geval is als je de individuele databanken raadpleegt. Bij ons gaat dat dus via de Hidden Automatic Navigator en niet via een reguliere proxy waar anderen relatief eenvoudig gebruik van hebben kunnen maken voor hun implementatie. De HAN levert feitelijk een specifieke proxy per databank en daar is SeekQ niet op berekend.

Oplossing zou moeten zijn om de verbindingen in SeekQ met de databanken (de zgn. connectoren) zelf als Windesheim specifieke HAN-urls te hebben waarmee de proxy dan al feitelijk in de connector geregeld wordt. Dat betekent wel dat er ruim 20 Windesheim specifieke connectoren gemaakt moeten gaan worden door het bedrijf en ook al zal het vooral om kopietjes van een bestaande connector (met alleen aanpassing van URL) gaan, het zal er om spannen of die wel tijdig gemaakt gaan worden.

We zullen zien over 4 weken.

Science Direct via SURFfederatie

Ebsco hoeft zich bij Windesheim niet meer eenzaam te voelen want sinds gisteren hebben ze, met dank aan o.a. Hans Zandbelt van Surfnet, gezelschap gekregen van Science Direct. Beide zijn nu behalve via de Hidden Automatic Navigator ook via SURFfederatie toegankelijk.

In tegenstelling tot Ebscohost is het met Science Direct wel mogelijk om gelijk een deeplink te maken waarbij je gelijk bij het authenticatiescherm (van Windesheim) komt maar voor de volledigheid ook even de lange weg voor wie begint bij sciencedirect.com


Stap 1. Rechtsbovenaan bij Science Direct klikken op het inloggen via Athens/Institution


Stap 2. Selecteren van de correcte groep, in ons geval de Dutch Universities and Higher Education


Stap 3. Het kiezen van de correcte instelling. Wederom een nog niet heel lang lijstje dus Hogeschool Windesheim is snel te vinden.

Stap 4. Inloggen met je personeelsnummer en daarna het wachtwoord.


En dat was het .. nu ben je ingelogd waarbij, in tegenstelling tot de rechtstreekse toegang op basis van IP en de HAN, ook zichtbaar is dat je via Windesheim ingelogd bent.

De deep link brengt je dus rechtstreeks naar het Windesheim A-Select scherm waarna je dus ook onmiddellijk ingelogd bent. Handig!

Ebsco databanken via SURFfederatie en HAN

Het is geen goed voorbeeld van hoe SURFfederatie en de HAN elkaar aanvullen maar sinds eind deze middag is, met dank aan Johan van de dienst ICT, mogelijk om op basis van identiteit in te loggen bij Ebscohost. Dat betekent ook dat ik aan de hand van een concreet en werkend voorbeeld kan laten zien hoe toegang buiten Windesheim tot Ebscohost functioneert op de twee verschillende manieren.

Via de Hidden Automatic Navigator

Ebscohost is als link toegevoegd aan de HAN en levert de volgende URL op: han2.windesheim.nl/han/AcademicSearchElite Binnen Windesheim wordt je automatisch ingelogd omdat je je in dezelfde IP-range als de HAN server bevindt maar buiten Windesheim krijg je een inlogscherm:

han_login2.jpg

(ja, dat inlogscherm kan en moet nog aangepast worden, ik weet het. Windesheim klinkt ook wel een beetje Duits is mijn slap excuus)

Inloggen gaat met je personeels- of studentnummer en het netwerkwachtwoord en huppakee, we zitten in Ebscohost en kunnen aan de slag. Wat er achter de scherm gebeurt is dat ik me aanmeld bij de HAN server via die link, deze detecteert dat ik niet in de IP-range van Windesheim zit en mij mijn logingegevens vraagt van het Windesheim netwerk voordat de server me doorlaat naar Ebscohost toe. Ebscohost ziet in zijn logbestanden maar 1 ip-adres heel vaak inloggen.

Via de SURFfederatie

Dit vereist wat meer stappen om te regelen: in Ebscohost zijn gegevens toegevoegd bij de “Add Shibboleth Affiliation” optie, waaronder de groepsgegevens (Netherlands Higher Education), instelling (Hogeschool Windesheim) en de settings voor de Shibboleth Entitlement die moeten overeenstemmen met de instellingen die door onze A-Select server worden meegegeven als identity provider. Toegang gaat dan vervolgens ook via een aparte URL: search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib

ebsco_shib1.jpg

Stap 1. Geen moeilijke keuze maar ik vrees dat sommige klanten alweer verdwalen hier.

ebsco_shib2.jpg

Stap 2. Het is nog erg overzichtelijk in dit rijtje :)

ebsco_shib3.jpg

Stap 3. De A-Select server van Windesheim wil nu graag weten wie je bent.

ebsco_shib4.jpg

Stap 4. En je moet het bewijzen in een apart scherm

Uiteindelijk beland je op beide manieren natuurlijk op dezelfde plek:

ebsco_shib5.jpg

Aanzienlijk meer stappen als je via de SURFfederatie/Shibboleth aanmeldt maar er gebeurt ook aanzienlijk meer. Ik meld me eerst rechtstreeks aan bij Ebscohost waarbij ik via de URL al aangeef via Shibboleth te willen inloggen. Deze vorm van identity management wordt wereldwijd gebruikt en dus moet ik eerst aangeven tot welke groep ik behoor (Netherlands Higher Education en Hogeschool Windesheim als subgroep daarbinnen). Vervolgens vraagt Ebscohost aan Windesheim of deze kan bevestigen dat ik inderdaad lid ben van deze groep. Windesheim treedt op als identity provider en vraagt me mbv 2 schermen om mijn netwerkinlognaam en wachtwoord. Na bevestiging van mijn identiteit word ik doorgestuurd naar Ebscohost die me vervolgens toegang geeft op basis van *wie* ik ben en niet *waar* ik ben, zoals op basis van IP-range.

De Ebscohost databanken zullen we echt wel via de HAN blijven aanbieden aangezien dat voor een eindgebruiker vele keren eenvoudiger is en we dan ook de statistieken van de HAN zelf kunnen behouden. Toegang op basis van identiteit is voor deze bron dus eigenlijk niet zo interessant maar dat komt ook omdat dit voorlopig de enige bron is die hiermee werkt. Interessant wordt het wel wanneer dit er meer worden maar vooral als er toegang naar diensten of bronnen gegeven kan worden die niet op basis van IP-ranges (en dus ook niet via de HAN) kunnen.

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top