Tweetweekoverzicht week 17 2017: Cijfers NL muziekindustrie, Google Search begraaft nepnieuws, mediaspelers met illegale streams, ebooks in het nieuws en Facebook Rights Manager

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen blogpost aan heb gewijd.
Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

Digitale muziek doet het beter in Nederland dan fysieke verkoop

De Nederlandse muziekindustrie heeft in 2016 voor het eerst meer omzet binnengehaald uit streamingdiensten dan uit de verkoop van cd’s en LP’s. De NVPI rapporteert dat de totale omzet in 2016 met 13,1% gestegen is naar 154,8 miljoen euro. De digitale markt maakt nu 60,1% van de totale omzet uit waarbinnen dan weer 90,5% (84,7 miljoen van de 93,6 miljoen) gegenereerd wordt door de streamingdiensten. De omzet uit downloads daalt dientengevolge daarom ook al jarenlang gestaag (van 16,4 miljoen in 2012 naar 8,4 miljoen in 2016).

Google wil nepnieuws weren uit zoekresultaten

Google kondigde vorige week aan verdere maatregelen te nemen om de impact van fake news/nepnieuws te verminderen in de zoekresultaten van de zoekmachine. Enerzijds door personen en organisaties als redacteuren te laten optreden om nepnieuws op te sporen en anderzijds door de ranking algoritmes zodanig aan te passen dat dit soort nieuws niet meer op de eerste pagina(‘s) van de zoekresultaten komt. Google geeft nooit inzicht in hoe hun ranking werkt – behalve dat het ‘gebaseerd is op honderden factoren’ – en dus is het afwachten of de beloftes ook waargemaakt kunnen worden.

EU-hof: Mediaspelers met illegale streams mogen niet

Het Europese Hof van Justitie oordeelde afgelopen woensdag (C-527/15 Stichting Brein vs Filmspeler.nl) dat de verkoop van mediaspelers, waarmee gratis en eenvoudig illegaal op het internet toegankelijke films kunnen worden bekeken, een inbreuk kan vormen op het auteursrecht.

Brein had Filmspeler (als één van de zichtbaarste partijen die dergelijke mediaspelers verkoopt) voor de rechter gesleept. De rechtbank Midden-Nederland stelde vervolgens vragen van toelichting aan het Europese Hof van Justitie over o.a. de vraag of het verkopen van mediaspelers met hyperlinks naar illegale streams zelf ook inbreukmakend kan zijn.

Het Hof haalt diverse eerdere arresten aan bij het beantwoorden van de vragen maar komt uiteindelijk tot de conclusie dat mediaspelers die speciaal ingesteld zijn om eenvoudig illegale streams te bekijken – en massaal verkocht zijn – wel degelijk zelf een mededeling doen aan het publiek, het criterium dat in de Europese auteursrechtrichtlijn genoemd wordt. De richtlijn dient een hoge bescherming te bieden aan rechthebbenden en het feit dat deze mediaspelers expliciet gepromoot worden om deze rechten te omzeilen telt zwaar mee.

Met deze uitspraak zal de rechtbank Midden-Nederland vermoedelijk oordelen dat de verkoop van dergelijke mediaspelers niet toegestaan is. Brein was er weer als de kippen bij om alvast zelf uitspraak te doen en de overige aanbieders van mediaspelers een eigen rechtszaak te beloven als ze niet uit zichzelf stoppen met de verkoop.

Al met al een (mijns inziens) voorspelbare uitspraak van het Europese Hof – het leek me ondenkbaar dat illegaal downloaden niet mag en illegaal streams kijken wel – die leidt tot een voorspelbare reactie van Brein. Net zo voorspelbaar overigens als hoe weinig effect het uiteindelijk zal opleveren. Tijdens de Koningsmarkt zag ik lange rijen staan bij meerdere verkopers van precies dit soort mediaspelers. “Kijk alles van internet op uw TV” en dan een beetje knipogen bij de vraag of er ook naar illegale films gekeken kan worden. “Staat ook op internet, toch?”

Een uitgebreide analyse van de uitspraak is door IPKat gedaan. Warm aanbevolen.

Want het gaat oh zo slecht met ebooks

Het Britse uitgeversverbond (UK Publisher Association) gaf vorige week hun jaarrapport vrij en wat er vooral door de Britse media uitgeplukt werd was de afname in verkoop van ebooks. Dat is niets nieuws want ook al hebben uitgevers (met tegenzin) leren leven met de combinatie papieren boeken en ebooks, veel uitgevers, boekwinkels en klanten kunnen na jarenlang jubelverhalen over ebooks aangehoord te hebben, niet wachten om het mindere nieuws te benadrukken.

Nate Hoffelder van The Digital Reader plaatst daar echter zijn kanttekeningen bij en vraagt zich af waarom niemand kijkt naar het totaalplaatje. Mijn antwoord zou zijn dat het godsonmogelijk is om betrouwbare en objectieve informatie los te krijgen van alle betrokken partijen. Om nog maar niet te spreken van het vinden van een partij die zonder al te veel eigen belangen die cijfers zou kunnen duiden. Maar goed, misschien is dat ook mijn eigen frustratie die spreekt voor de Nederlandse markt.

Facebook Rights Manager en auteursrecht op Facebook filmpjes

Zoals YouTube met ContentID werkt om rechthebbenden controle te geven over wat er gebeurt met muziek en videomateriaal dat door gebruikers wordt geupload, zo werkt Facebook met Rights Manager. Rechthebbenden kunnen hun materiaal daar uploaden en vervolgens aangeven hoe Facebook dient te handelen als er een match wordt gevonden op Facebook doordat jij bijvoorbeeld een filmpje hebt geplaatst.

Dat moest een rechthebbende altijd handmatig beoordelen per geval maar afgelopen week kondigde Facebook aan dit te automatiseren. Rechthebbenden kunnen nu uitgebreider de criteria formuleren waaraan zo’n ‘match’ moet voldoen (locatie van degene die de video kijkt bijv. of onderscheid maken tussen publieke en private video’s) en dan aangeven wat er automatisch moet gebeuren. Blokkeren, advertentie inkomsten claimen of het gebruik ervan monitoren en later alsnog actie ondernemen.

Hiermee komt Facebook bijna 1 op 1 gelijk met YouTube als het gaat om het toezien op de rechten van door gebruikers geplaatst materiaal. Afhankelijk van hoe massaal rechthebbenden ook gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden zal het een stuk lastiger kunnen worden om nog even een filmpje te uploaden bij Facebook.

En verder nog …

Ergens bij Google is een database beschikbaar met 25 miljoen gedigitaliseerde boeken die niemand mag lezen. Een boeiend overzicht van alle (juridische) obstakels die er toe hebben geleid dat Google Books niet de gehoopte revolutie is geworden.

Vanaf 1 mei moeten telefoonaanbieders een inkomenstoets doen voor nieuwe klanten als de telefoon meer dan 250 euro kost. En dat betekent dat duurdere telefoons als lening gelden bij Bureau Krediet Registratie. Ik voorspel dat de BKR veel – heel veel – Nederlanders in hun systemen gaan krijgen …

Vanaf Chrome versie 62 worden alle webpagina’s waar een invoerformulier staat als onveilig bestempeld!

Turkije blokkeert (alle versies van) Wikipedia omdat deze weigert informatie te verwijderen. Zeg niet dat je dit niet zag aankomen.
#

What’s in a name?

Dat mijn eigen naam op diverse manieren wordt uitgesproken, dat wist ik natuurlijk al lang. Ik heet Raymond (R-ai-mont) maar luister ook ook naar Ree-mont, Ree-mon, Raa-mon en Reej-munt. In geval van nood wil ik ook nog wel eens luisteren naar ‘hey lange’.

Toen ik ruim een jaar geleden begon met dit weblog moest het een naam hebben en ik kon geen leuke woordspeling vinden op mijn eigen naam zoals Wow!ter dat heeft gedaan en, om het te onderscheiden van 2  andere (hobby gerelateerde)weblogs, kreeg het de werktitel Vakblog die tot de dag van vandaag is blijven hangen.

label2.jpg

Een collega vertrouwde me eerder deze week echter toe dat ze niet zeker wist hoe ze Vakblog moest uitspreken. Op zijn Engels of op zijn Nederlands. Ik dacht dat bloggen al een prachtig netjes ingeburgerd leenwoord was geworden maar om eventuele twijfels uit de weg te ruimen: gewoon op zijn Nederlands uitspreken.

Zegt het voort ….

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top