Tweetweekoverzicht week 17 2017: Cijfers NL muziekindustrie, Google Search begraaft nepnieuws, mediaspelers met illegale streams, ebooks in het nieuws en Facebook Rights Manager

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen blogpost aan heb gewijd.
Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

Digitale muziek doet het beter in Nederland dan fysieke verkoop

De Nederlandse muziekindustrie heeft in 2016 voor het eerst meer omzet binnengehaald uit streamingdiensten dan uit de verkoop van cd’s en LP’s. De NVPI rapporteert dat de totale omzet in 2016 met 13,1% gestegen is naar 154,8 miljoen euro. De digitale markt maakt nu 60,1% van de totale omzet uit waarbinnen dan weer 90,5% (84,7 miljoen van de 93,6 miljoen) gegenereerd wordt door de streamingdiensten. De omzet uit downloads daalt dientengevolge daarom ook al jarenlang gestaag (van 16,4 miljoen in 2012 naar 8,4 miljoen in 2016).

Google wil nepnieuws weren uit zoekresultaten

Google kondigde vorige week aan verdere maatregelen te nemen om de impact van fake news/nepnieuws te verminderen in de zoekresultaten van de zoekmachine. Enerzijds door personen en organisaties als redacteuren te laten optreden om nepnieuws op te sporen en anderzijds door de ranking algoritmes zodanig aan te passen dat dit soort nieuws niet meer op de eerste pagina(‘s) van de zoekresultaten komt. Google geeft nooit inzicht in hoe hun ranking werkt – behalve dat het ‘gebaseerd is op honderden factoren’ – en dus is het afwachten of de beloftes ook waargemaakt kunnen worden.

EU-hof: Mediaspelers met illegale streams mogen niet

Het Europese Hof van Justitie oordeelde afgelopen woensdag (C-527/15 Stichting Brein vs Filmspeler.nl) dat de verkoop van mediaspelers, waarmee gratis en eenvoudig illegaal op het internet toegankelijke films kunnen worden bekeken, een inbreuk kan vormen op het auteursrecht.

Brein had Filmspeler (als één van de zichtbaarste partijen die dergelijke mediaspelers verkoopt) voor de rechter gesleept. De rechtbank Midden-Nederland stelde vervolgens vragen van toelichting aan het Europese Hof van Justitie over o.a. de vraag of het verkopen van mediaspelers met hyperlinks naar illegale streams zelf ook inbreukmakend kan zijn.

Het Hof haalt diverse eerdere arresten aan bij het beantwoorden van de vragen maar komt uiteindelijk tot de conclusie dat mediaspelers die speciaal ingesteld zijn om eenvoudig illegale streams te bekijken – en massaal verkocht zijn – wel degelijk zelf een mededeling doen aan het publiek, het criterium dat in de Europese auteursrechtrichtlijn genoemd wordt. De richtlijn dient een hoge bescherming te bieden aan rechthebbenden en het feit dat deze mediaspelers expliciet gepromoot worden om deze rechten te omzeilen telt zwaar mee.

Met deze uitspraak zal de rechtbank Midden-Nederland vermoedelijk oordelen dat de verkoop van dergelijke mediaspelers niet toegestaan is. Brein was er weer als de kippen bij om alvast zelf uitspraak te doen en de overige aanbieders van mediaspelers een eigen rechtszaak te beloven als ze niet uit zichzelf stoppen met de verkoop.

Al met al een (mijns inziens) voorspelbare uitspraak van het Europese Hof – het leek me ondenkbaar dat illegaal downloaden niet mag en illegaal streams kijken wel – die leidt tot een voorspelbare reactie van Brein. Net zo voorspelbaar overigens als hoe weinig effect het uiteindelijk zal opleveren. Tijdens de Koningsmarkt zag ik lange rijen staan bij meerdere verkopers van precies dit soort mediaspelers. “Kijk alles van internet op uw TV” en dan een beetje knipogen bij de vraag of er ook naar illegale films gekeken kan worden. “Staat ook op internet, toch?”

Een uitgebreide analyse van de uitspraak is door IPKat gedaan. Warm aanbevolen.

Want het gaat oh zo slecht met ebooks

Het Britse uitgeversverbond (UK Publisher Association) gaf vorige week hun jaarrapport vrij en wat er vooral door de Britse media uitgeplukt werd was de afname in verkoop van ebooks. Dat is niets nieuws want ook al hebben uitgevers (met tegenzin) leren leven met de combinatie papieren boeken en ebooks, veel uitgevers, boekwinkels en klanten kunnen na jarenlang jubelverhalen over ebooks aangehoord te hebben, niet wachten om het mindere nieuws te benadrukken.

Nate Hoffelder van The Digital Reader plaatst daar echter zijn kanttekeningen bij en vraagt zich af waarom niemand kijkt naar het totaalplaatje. Mijn antwoord zou zijn dat het godsonmogelijk is om betrouwbare en objectieve informatie los te krijgen van alle betrokken partijen. Om nog maar niet te spreken van het vinden van een partij die zonder al te veel eigen belangen die cijfers zou kunnen duiden. Maar goed, misschien is dat ook mijn eigen frustratie die spreekt voor de Nederlandse markt.

Facebook Rights Manager en auteursrecht op Facebook filmpjes

Zoals YouTube met ContentID werkt om rechthebbenden controle te geven over wat er gebeurt met muziek en videomateriaal dat door gebruikers wordt geupload, zo werkt Facebook met Rights Manager. Rechthebbenden kunnen hun materiaal daar uploaden en vervolgens aangeven hoe Facebook dient te handelen als er een match wordt gevonden op Facebook doordat jij bijvoorbeeld een filmpje hebt geplaatst.

Dat moest een rechthebbende altijd handmatig beoordelen per geval maar afgelopen week kondigde Facebook aan dit te automatiseren. Rechthebbenden kunnen nu uitgebreider de criteria formuleren waaraan zo’n ‘match’ moet voldoen (locatie van degene die de video kijkt bijv. of onderscheid maken tussen publieke en private video’s) en dan aangeven wat er automatisch moet gebeuren. Blokkeren, advertentie inkomsten claimen of het gebruik ervan monitoren en later alsnog actie ondernemen.

Hiermee komt Facebook bijna 1 op 1 gelijk met YouTube als het gaat om het toezien op de rechten van door gebruikers geplaatst materiaal. Afhankelijk van hoe massaal rechthebbenden ook gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden zal het een stuk lastiger kunnen worden om nog even een filmpje te uploaden bij Facebook.

En verder nog …

Ergens bij Google is een database beschikbaar met 25 miljoen gedigitaliseerde boeken die niemand mag lezen. Een boeiend overzicht van alle (juridische) obstakels die er toe hebben geleid dat Google Books niet de gehoopte revolutie is geworden.

Vanaf 1 mei moeten telefoonaanbieders een inkomenstoets doen voor nieuwe klanten als de telefoon meer dan 250 euro kost. En dat betekent dat duurdere telefoons als lening gelden bij Bureau Krediet Registratie. Ik voorspel dat de BKR veel – heel veel – Nederlanders in hun systemen gaan krijgen …

Vanaf Chrome versie 62 worden alle webpagina’s waar een invoerformulier staat als onveilig bestempeld!

Turkije blokkeert (alle versies van) Wikipedia omdat deze weigert informatie te verwijderen. Zeg niet dat je dit niet zag aankomen.
#

Tweetweekoverzicht week 25 2016: Wikipedia, Sci-Hub, YouTube, Privacy Shield, BREIN, Stairway to Heaven, Kindle Paperwhite en een nieuwe Kobo ereader?

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit tweetweekoverzicht gaat het over 15 jaar Wikipedia, bekeek Bianca Kramer of opgevraagde artikelen in Sci-Hub in Utrecht ook legitiem gedownload hadden kunnen worden, vinden Amerikaanse artiesten dat de wetgeving herzien moet worden en worden de pijlen op YouTube gericht, schiet het nog niet heel hard op met Privacy Shield, krijgt BREIN de gevraagde naw-gegevens van ebookuploaders, is de Kindle Paperwhite straks ook in het wit verkrijgbaar, heeft Led Zeppelin niets gejat voor het intro van Stairway to Heaven en komt er binnenkort een nieuwe Kobo ereader?

Vijftien jaar Wikipedia

Bijna 2 miljoen Nederlandstalige artikelen staan er in ‘onze’ Wikipedia die een klein half jaartje later opgericht werd dan zijn grote Engelstalige broer in januari 2001. Dat betekent dat Wikipedia al 15 jaar bestaat en het is niet meer weg te denken. De site is bijna altijd de eerste in de zoekresultaten van Google en met honderden miljoenen maandelijkse bezoekers wereldwijd (voor alle versies) is het dan ook één van de populairste sites op internet. Zelfs in het onderwijs wordt Wikipedia gebruikt.

Hopelijk blijft het nog lang bestaan.

Hoe zit het met het gebruik van Sci-Hub?

Bianca Kramer (@MsPhelps) keek naar het gebruik van Sci-Hub vanuit de Nederlandse universiteiten en onderzocht vervolgens o.a. of de opgevraagde artikelen ook verkrijgbaar waren via de aanwezige abonnementen (en/of Open Access). Oftewel, wordt Sci-Hub gebruikt om toegang te krijgen tot artikelen waar onderzoekers geen toegang tot hebben via hun bibliotheek of is het vooral een handige one-stop shop?

Deel 1 van de bevindingen gaat over het gebruik in de universiteitssteden van Nederland terwijl ze verder inzoomt op het gebruik vs abonnementen op de Universiteit Utrecht in deel 2.

Overall, 75% of Utrecht Sci-Hub downloads would have been available either through our library subscriptions (60%) or as Gold Open Access/free from publisher (15%). In so far as these downloads were requested by academic users (i.e. affiliated with Utrecht University), use of Sci-Hub for these materials could be seen as ‘convenience’. For the remaining 25%, Sci-Hub use could be seen as a way of getting access to articles that are not freely available through publishers.

Maar lees vooral beide artikelen! Ze zijn gratis en vrij beschikbaar :P

Artiesten in VS willen andere afspraken rondom DMCA en YouTube

Een groot aantal artiesten willen een wijziging van de Digital Millennium Copyright Act (nav een oproep door de Copyright Office om input overigens). Die wetgeving maakt het volgens hen mogelijk dat anderen grof kunnen verdienen aan hun muziek terwijl de inkomsten van artiesten en schrijvers teruglopen. Hierbij worden de pijlen vooral gericht op YouTube (maar zullen de vele streaming muziekdiensten ongetwijfeld ook in het achterhoofd zitten). YouTube wijst er weliswaar op dat ze diverse tools hebben ontwikkeld om misbruik te voorkomen en dat ze inmiddels al 3 miljard dollar hebben uitgekeerd aan rechthebbenden maar dat weerhoudt de artiesten er niet van om het digitale tij te willen keren.

Of de oproep van deze miljoenen verdienende artiesten op veel sympathie kan rekenen  – laat staan een wetswijziging die de klok dertig jaar terug zou moeten draaien – is discutabel. Voor elke Taylor Swift die het met minder inkomsten moet doen (gelukkig houdt ze voldoende over vermoed ik) staan tientallen artiesten die juist via YouTube hun publiek gevonden hebben. En tja, dat de muziekmarkt nu verdeeld wordt over meer partijen en inkomsten niet meer linea recta bij muziekmaatschappijen en een selecte groep van grote artiesten belandt lijkt me een teken van de tijd. Niet van een te corrigeren misstand.

Stand van zaken rondom Privacy Shield

In oktober 2015 werd het Safe Harbor systeem door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard. Daarmee werd het uitwisselen van persoonsgegevens met Amerika met onmiddellijke ingang onrechtmatig verklaard en moest er snel aan de gang gegaan worden met een nieuwe set van afspraken die wel door de beugel zouden kunnen.

Mark Jansen van Dirk Zwager schreef een overzichtsartikel wat er in die bijna 9 maanden allemaal gebeurd is en waaruit blijkt dat de opvolger, Privacy Shield, al in februari 2016 gereed was maar tot de dag van vandaag niet goedgekeurd is door de Europese Commissie.

BREIN krijgt naw-gegevens van usenetgebruikers

Vorige week begon BREIN een rechterlijke procedure om de naw-gegevens te krijgen van twee gebruikers die meer dan 2000 ebooks hadden geüpload via usenet. Nadat eerst provider Eweka en daarna Usenetter hun accounts afsloot weigerden deze echter de gegevens van de uploaders te verstrekken. Afgelopen woensdag deed de rechter in Haarlem uitspraak en die oordeelde dat de gegevens van de uploaders inderdaad overhandigd moeten worden aan BREIN. De belangen van BREIN wegen volgens de rechtbank zwaarder dan de privacybelangen van de uploaders. En hoewel ik een stevige hekel heb aan de reguliere werkwijze van BREIN kan ik er in dit specifieke geval geen speld tussenkrijgen. Dat vindt Arnoud Engelfriet volgens mij ook.

(Oh en ik vind dat de NOS best wel eens een nieuwe stockfoto mag maken voor plaatsing bij ebookgerelateerd nieuws. Een oude 5″ Sony ereader met Het Diner van Herman Koch is niet meer van deze tijd natuurlijk)

Een witte Kindle Paperwhite?

Amazon heeft een nieuwe versie van hun basis Kindle onthuld die dunner, lichter en nog steeds 80 euro kost. Wat wel nieuw is, is dat deze Kindle voor het eerst ook in het wit verkrijgbaar is. Mocht je echter je hele leven op een witte Kindle hebben gewacht, dan is het nog wel een overweging om nog een paar dagen te wachten. Dan is namelijk ook de witte Kindle Paperwhite verkrijgbaar. Weliswaar is dat model niet vernieuwd maar is het met afstand de betere ereader. Ik vind zelf kleur geen overweging om een ereader wel of niet te kopen (nou ja, ik zou niet snel een gele of roze ereader kopen) maar misschien jij wel?

Geen inbreuk bij (intro van) Stairway to Heaven

Wat krijg je als je vindt dat anderen een deel van jouw nummer gejat hebben (en daar bekend en rijk mee zijn geworden?) Een rechtszaak natuurlijk! En dat is wat de erfgenamen van Randy Wolfe deden toen ze Led Zeppelin eerder deze maand aanklaagden voor het gebruik van zijn nummer Taurus in het beroemde begin van Stairway to Heaven.

Afgelopen week hakte een jury al binnen een dag de knoop door en sprak Led Zeppelin vrij van de beschuldigingen.

Hoewel het voor het auteursrecht niets uitmaakt blijft toch de vraag overeind waarom het 45 jaar duurde (Stairway to Heaven dateert uit 1971) tot deze rechtszaak. Kennelijk zag Wolfe er zelf geen enkele aanleiding toe en besloten zijn erfgenamen tot deze actie. Waar ze nu waarschijnlijk spijt van hebben want ze zullen de kosten van het hele proces moeten betalen.

Een nieuwe grotere ereader van Kobo?

Het is alweer eventjes een tijd geleden dat er een nieuw model van de Kobo Aura ereaders uitkwam (de recentste was de 6,8″ grote Kobo Aura H2O) maar het lijkt er op dat Kobo nu dan toch een nieuwe ereader in ontwikkeling heeft. Er is een aanvraag ingediend bij de FCC voor een ereader met een scherm van 7,8 inch.

Volgens Good Ereader is dit de Kobo Aura One. Ik neem aan dat deze ereader hetzelfde (kwaliteit) e-ink scherm zal krijgen als de Aura H2O en de Glo HD, en zich daarom wil onderscheiden op de grootte van dat scherm. Wat ik overigens een goed idee vind want mijn allereerste ereader – de iLiad – had een scherm van 8,1 inch en dat blijft tot de dag van vandaag mijn voorkeursgrootte. Niet dat een 6″ scherm niet voldoende is maar een 8″ scherm geeft mijns inziens een betere balans tussen een grotere bladspiegel (met minder bladeren) en het nog steeds makkelijk kunnen meenemen van een ereader.

Kobo lijkt ook nog een nieuwe 6″ ereader in ontwikkeling te hebben voor diegenen die de Kobo Touch 2.0 (terecht) overgeslagen hebben. Meer details over de specifieke modellen en, vooral, de prijzen zullen ongetwijfeld binnenkort bekend gemaakt worden.

#

Tweetweekoverzicht: Ereadermisverstanden, Wikipedia en auteursrechtjaaroverzichten

vakblog tweetweekoverzichtIn het tweetweekoverzicht sta ik alsnog kort stil bij nieuws en interessante ontwikkelingen waar ik wel over getwitterd heb maar waar ik (nog) geen uitgebreide blogpost aan heb gewijd.

Soms omdat anderen dat al beter gedaan hebben dan ik het zou doen, soms omdat er weinig meer over te vertellen valt dan het nieuwtje zelf en soms omdat ik er ook geen blogpost van weet te maken.

In dit laatste tweetweekoverzicht van 2014 gaat het over Wikipedia en erfgoedinstellingen, wacht ik tevergeefs op een uitspraak van de rechter, zijn er misverstanden over ereaders, wordt er weer gedreigd met een rechtszaak en regent het jaaroverzichten.

KB en Nationaal Archief blijven samenwerken met Wikipedia

Erfgoedinstellingen hebben prachtig historisch materiaal. Wikipedia heeft het doel om (historische) informatie te ontsluiten voor het grote publiek. Het idee om samen te werken ligt dan ook eigenlijk – achteraf – best voor de hand. Duizenden afbeeldingen van het Nationaal Archief worden inmiddels gebruikt in duizenden artikelen op Wikipedia en deze samenwerking wordt formeel voortgezet in 2015.

Uitstel in het spoedappel van NUV tegen Tom Kabinet

De uitspraak in het spoedappel van NUV om alsnog een einde te maken aan de activiteiten van Tom Kabinet zou er 23 december liggen maar afgelopen week besloot het gerechtshof Amsterdam dit uit te stellen tot 13 januari 2015. Het ontgaat me waarom het een spoedappel heet aangezien de oorspronkelijke uitspraak – waarbij het NUV in het ongelijk werd gesteld – al in juli gedaan werd maar een half jaar later zouden we dan eindelijk een min of meer definitieve uitspraak moeten krijgen. Totdat de volgende rechtszaak zich aandient, ongetwijfeld ;)

Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds misverstanden zijn over ereaders

NU.nl nam het over van het ANP maar ook de BBC rapporteerde (klakkeloos) dat ebooks lezen van een ereader of tablet voor het slapen gaan slecht voor je zou zijn. Al triest genoeg dat het onderscheid tussen een tabletscherm – dat het licht afgeeft waar het onderzoek over ging – en het e-ink scherm van een ereader – dat geen licht afgeeft – niet begrepen wordt, nog triester dat niemand de moeite neemt om het onderzoeksartikel zelf even door te nemen. Hierin wordt namelijk dat onderscheid ook niet gemaakt maar is er sprake van een ‘LE ebook’ (light emitting ebook) zonder dat gespecificeerd wordt welk apparaat gebruikt is. Maar aangezien het hele onderzoek gaat over de impact van het licht dat zo’n apparaat afgeeft op je slaapcyclus mag je op zijn minst vermoeden dat het om tablets gaat en niet die paar ereader modellen die uberhaupt over schermverlichting beschikken. Die overigens bestaat uit enkele miniscule led lampjes en sowieso niet hetzelfde licht afgeven. Ik kan in elk geval uit persoonlijke ervaring melden dat ik al jaren heerlijk in slaap val na ‘s avonds nog een half uurtje gelezen te hebben op mijn ereader. Met schermverlichting.

Global Music Rights dreigt YouTube met een claim van 1 miljard

Het ongekende succes en gebruik van YouTube is al reden geweest voor vele rechtszaken rondom auteursrecht. Of het te maken heeft met de (nog niet in Europa) recent gelanceerde YouTube Music Key abonnementen is onduidelijk maar de Global Music Rights organisatie – die enkele zeer bekende artiesten vertegenwoordigt – wil geld zien voor de ca. 20.000 muzieknummers die er op YouTube te vinden zijn. Als Google geen overeenkomst sluit dan dreigt de organisatie met een rechtszaak en claim van 1 miljard dollar. Misschien moet Google dezelfde tactiek gaan hanteren als met Google News en simpelweg alle muzieknummers verwijderen uit YouTube. Ik stel me voor dat zoiets wel effect heeft op de bekendheid (en daarmee inkomsten) van al die artiesten?

Game of Thrones is wederom het meest gedownload

In de laatste week van het jaar kijkt iedereen terug op 2014 en bij TorrentFreak betekent dat een kijkje in het (illegaal) downloadgedrag van tvkijkers. Dat levert echter weinig nieuws op want voor het derde jaar op rij is dat Game of Thrones. De seizoensfinale werd maar liefst 8 miljoen keer gedownload. Twee jaar geleden won de serie het met iets meer dan de helft van dat aantal en gaf de regisseur – en de zender HBO – aan het niet eens als negatief te zien.

Jaaroverzicht van het auteursrecht

De Electronic Frontier Foundation maakte een kort en bondig overzicht van de diverse internationale ontwikkelingen (pogingen) om het auteursrecht aan te passen. Met in de hoofdrol de wijziging in de Spaanse auteurswet die uiteindelijk leidde tot het verdwijnen van de Spaanse Google News.

Het 1709 Blog doet niet aan kort en maakte juist een zeer uitgebreid en lezenswaardig overzicht van alle (Amerikaanse) auteursrechtszaken die in 2014 speelden. En ik vermoed dat er volgend jaar minstens zo veel zaken voorbij gaan komen. Genoeg input ook weer voor mijn eigen blog natuurlijk.

#

  • © 2006- 2021 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top