Wikipedia, studenten en bibliotheken: over foute infographics

Gisteren werd ik door Frankwatching weer herinnerd aan het feit dat je je niet moet blind staren op infographics. Je kunt met infographics dezelfde onzin verkondigen als met welke tekst, website of artikel dan ook waarbij het format van een infographic een schijn autoriteit meegeeft aan de boodschap die je poogt te vertellen. In het kader van hun Infographic Day serie kwam dus gisteren een drie maanden oude infographic voorbij waarin statistiekjes over Wikipedia gepresenteerd werden.

Nu is dat alleen maar interessant ware het niet dat ze met deze infographic, oorspronkelijk in maart dit jaar gepubliceerd door OpenSite, de invalshoek gekozen hadden om de ontwikkeling van Wikipedia uit te zetten tegen het gebruik ervan door studenten in het onderwijs en het dalende gebruik door studenten van bibliotheken. Waarmee het betoog gedaan wordt dat Wikipedia zo essentieel, relevant en betrouwbaar is geworden dat studenten zelfs andere onderwerpen van studie en onderzoek kiezen als het niet in Wikipedia te vinden is.

Wikipedia has grown to be the number one source for students. In fact, many students will stop research and change topics if it’s not on Wikipedia.

Kijk en huiver.

Wikipedia
Via: Open-Site.org

Met een dergelijke huiveringwekkend misplaatst verband tussen hoe geweldig Wikipedia is, het dalende gebruik van bibliotheken en het ‘enthousiasme’ van studenten weet ik bijna niet eens waar ik moet beginnen. Net als de Busy Librarian (dank voor de tip, @Dymphie) laat ik even de waanzin buiten beschouwing om fysiek bibliotheekbezoek te relateren aan het (digitale) bezoek van Wikipedia en focus ik me op de claims die OpenSite doet ten aanzien van de rol van Wikipedia in het onderwijs.

Students use Wikipedia more than libraries. Only 25% of students visit the library. But 8 in 10 students turn to Wikipedia for their first source of research.

In deze ongefundeerde uitspraak zitten nogal wat onzinnige aannames. Los van het gegeven dat ook hier dus weer fysiek bezoek wordt vergeleken met digitaal gebruik van Wikipedia zegt dit vooral wat over het schijnbaar totale gebrek aan diepgang in het (Amerikaanse) onderwijs. Dat je in de 21ste eeuw in staat bent om een studie te volgen waarbij het niet nodig is om gebruik te maken van de informatie van bibliotheken (die ook digitaal is en van een aanzienlijk grotere diepgang) en waar je het je kunt veroorloven om Wikipedia leidend te laten zijn in hoe jij informatie zoekt en verwerkt voor je studie, zegt meer over het gemakzucht van onderwijs en studenten. Het begrip research wordt beperkt tot dat A4’tje met feitjes wat je in Wikipedia weervindt.

56% of students will halt research if little information is found on Wikipedia

Ik bedoel maar. Als jouw research begint en eindigt met wat er op Wikipedia te vinden is, dan zou je misschien wel eens geen diploma moeten krijgen. En ik zou ook wel eens met de accreditatiecommissies willen praten voor die opleidingen die studenten daar daadwerkelijk mee weg laten komen.

2005: 86% of teachers prohibited use of Wikipedia for research. 2012: Only 73% of teachers still do

Ah, dat valt dan ook nog wel mee met dat hele weg laten komen. OpenSite ziet dit als brekende weerstand of zo? Nu ben ik helemaal niet tegen gebruik van Wikipedia want het is een prachtige bron om termen, begrippen en definities te kunnen duiden, of je het nou doet voor een blogpost of een werkstuk/scriptie, maar dat moet je dus wel nuanceren. Prima voor een eerste verkenning maar Wikipedia is absoluut niet geschikt om daar de verdere uitwerking op te baseren. Terecht dat docenten Wikipedia niet terug willen zien als (grote) bron in werkstukken of scripties hoewel ik het onterecht vind als docenten principieel al het gebruik van Wikipedia zouden verbieden.

Misschien komt het wel door de percentages waarin Wikipedia geplagieerd wordt in werkstukken van studenten en scholieren. Wat door OpenSite ook nog als een pro Wikipedia argument wordt gebracht. Wederom zonder enige vorm van onderbouwing.

OpenSite zet een enkele uitgebreide online encyclopedie neer als basisbron waar onderwijs, onderzoek en studenten niet meer zonder zouden kunnen en die terloops bibliotheken en bibliothecarissen overbodig zou maken. Het spreekt van onwetendheid en een minachting voor precies al die groepen die Wikipedia zelf helemaal niet uitstraalt.

Met zulke vrienden van Wikipedia heb je geen vijanden nodig.

@ foto via Flickr, KungPaoCajun
@ infographic via OpenSite

#

Knol losgelaten op de wereld

Ondanks mijn vakantie (de reden dat het wat rustiger is met het aantal postjes) toch even aandacht voor de introductie van Google Knol. In de eerste aankondigingen enkele maanden geleden leek het de Wikipedia van Google te gaan worden en hoewel de focus van Knol vooral is om “gezaghebbende” artikelen te verkrijgen, zijn de voorwaarden ruwweg gelijk aan die van Wikipedia zij het dat het wat minder restricties lijkt te hebben dan er in de loop van de jaren bij Wikipedia bijgekomen zijn.

Aardig detail is nog wel dat Knol standaard een Creative Commons attribution licentie toekent aan de artikelen met als optie een CC Attribution Noncommercial of een All rights reserved. Dat betekent dat de standaardlicentie het mogelijk maakt om Knol artikelen in Wikipedia te plaatsen maar dat dit niet geldt voor de 2 overige licenties, plus dat Wikipedia artikelen conform hun standaardlicentie niet in Google Knol kunnen worden geplaatst.

Ik ben benieuwd hoe de ontwikkeling zal gaan met Google Knol en in hoeverre het zich gaat onderscheiden van Wikipedia. Het feit dat de knols automatisch goed geindexeerd zullen worden in de Google zoekmachines zal vast ook wel iets meehelpen.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top