Mag het een blogje meer zijn?


Het blijft toch een bijzonder iets, dat bloggen. Afgelopen weekend zag ik dat, notabene door Windesheim, tijdens een conferentie Onderwijs & ICT Atelier, aandacht wordt besteed aan edubloggers. Positieve aandacht want je kunt edubloggers nomineren en er volgt een heuse prijsuitreiking voor de Edublogger van het jaar.

Ik zeg notabene door Windesheim want hoewel er ongetwijfeld – net zoals ik – vele collega’s zullen zijn die een eigen blog bijhouden, is het nogal armoe troef voor die enkele bloggers die op ons Sharepoint intranet daar bloggen. Ook al hebben we het veel over kennisdeling, elkaar informeren en de meerwaarde die o.a. blogs hebben voor onderwijs en organisatie, feit blijft dat de interne blogs onbekend, ongelezen en misschien wel ongewenst zijn. Natuurlijk, ik snap wel dat mensen zelfs nauwelijks de essentiele mededelingen lezen op een intranet en dan vast niet genegen zijn om ook nog blogs te lezen. Ik snap prima dat collega’s al balen van mailtjes die langer dan 5 regels zijn en dan vast niet vrijwillig lange blogposts gaan lezen. Maar beste organisatie en collega’s, je mag die bloggers wel een beetje koesteren hoor.  Zo af en toe niet de aanname doen dat het niet interessant is voor jou. Sporadisch misschien zelfs lezen. Misschien dat je daar het jouwe van denkt. Dat je je mening geeft en een reactie achterlaat. Probeer het gewoon eens.

In een duister hoekje van ons intranet staat een rijtje blogs. Een stuk of 10. De meeste blogs zijn op sterven na dood. Collega’s die het kortstondig geprobeerd hebben en er na enkele postjes achterkwamen dat het niets voor hun was. Collega’s die een tijd lang fanatiek hun ervaringen en ideeën gedeeld hebben maar geen enkele reactie kregen en het opgegeven hebben. Collega’s die zich eens per half jaar weer herinneren dat ze een intranetblog hadden en een berichtje plaatsen.

Maar twee blogs vertonen nog leven. Die geven niet op. Die bloggen niet omdat ze op reacties hopen maar die bloggen omdat ze wat kwijt willen. Die tevreden zijn als er weer een nieuwe blogpost staat, ook al leest niemand ze. Over twee hele verschillende onderwerpen. Met wel grote overeenkomsten omdat velen het een belangrijk onderwerp vinden maar ze er zelf weinig mee doen. Die beide interpretaties geven van regels om naar te handelen. De studentenpredikant predikt over bezinning en waarden in je leven. De senior informatiebemiddelaar predikt over verantwoord gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken in het onderwijs.

Vaak zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen. We zijn allebei bloggers.

@ foto alamodestuff via Flickr

#

5 punten over rechten als je andermans publicaties wilt publiceren

Verantwoord omgaan met publicaties van anderen in een onderwijsinstelling is niet alleen voorbehouden aan docenten en het onderwijs zelf. Op het gebied van auteursrechten is er nog een lange weg te gaan voordat een ieder bewust is van wat er allemaal speelt als je (volledige of delen van) artikelen, rapporten en boeken wilt hergebruiken en feitelijk publiceren in de digitale leeromgeving.

Bij onze Marketing en Communicatie afdeling zijn ze zich er wel degelijk bewust van. Zij kennen checklisten en toestemmingsformulieren om correct en verantwoord met beeldmateriaal om te gaan maar hebben ook goed nagedacht over aandachtspunten als ze publicaties van Windesheim auteurs op de website willen plaatsen. Geen aannames omdat het om medewerkers van de eigen instelling gaat maar gewoon, controleren en dan nog eens checken of alles goed geregeld is. Absoluut een best practice wat mij betreft en iets dat, met enige aanpassing, ook voor docenten en het onderwijs van toepassing zou kunnen zijn.

  1. Is er toestemming verleend door de auteursrechthebbende(n) voor publicatie en hergebruik door Windesheim? Als de auteurs bij Windesheim werken, dan is Windesheim meestal de rechthebbende. Het is echter belangrijk te controleren of de rechten niet zijn overgedragen naar de uitgever  van de publicatie. Check ook dat de toestemming is verleend voor het specifieke beoogde gebruik (op een website, in Blackboard, enz.).
  2. Check het artikel op de rechten op beeld/foto’s – vraag de auteur of hij schriftelijk toestemming heeft van de fotograaf/de organisatie waar de foto van afkomstig is. Bewaar deze schriftelijke toestemming.
  3. Check – wanneer het bijvoorbeeld een pdf van een tijdschrift betreft- of het tijdschrift schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  4. Check of je (delen uit) het artikel mag gebruiken in andere uitingen bijvoorbeeld flyers en houdt dit voor jezelf bij.
  5. Controleer eventuele gevoeligheden over personen of organisaties in het artikel bij de auteur
@ afbeelding afkomstig van Wikimedia Commons

#

Windesheim/NVB-HB themamiddag Video in het onderwijs

Video is steeds belangrijker geworden als didactisch middel. Ook binnen hogescholen bouwen docenten meer en meer kennis en vaardigheden op. Om iedereen in deze kennis te laten delen organiseert het Mediacentrum van Windesheim, in samenwerking met de NVB-HB, op donderdag 4 maart 2010 een themamiddag over “Video in het onderwijs”.

Naast de inbreng van docenten en medewerkers van Windesheim zijn ook een aantal externe gasten uitgenodigd om hun kennis en wetenswaardigheden te delen. Zo zal vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) meer worden verteld over de videobronnen die zij aanbieden. En SURFmedia, een zeer uitgebreide bron voor videomateriaal, zal na het volgen van een workshop geen geheimen meer hebben. Als centrale presentatie hebben we mr. Jaap Dijkstra bereid gevonden om stil te staan bij de auteursrechtelijke aspecten waarmee je (toch) te maken krijgt bij gebruik en toepassing van beeld- en videomateriaal.

Nee, natuurlijk was het idee om aandacht te besteden aan de mogelijkheden van video in het onderwijs geen briljant nieuw idee maar toch mag je wel constateren dat het bij video in het onderwijs bijna altijd maar vanuit een beperkt aantal invalshoeken gaat. De techniek is natuurlijk belangrijk, voor de didactische toepassingen doen we het eigenlijk als onderwijsinstelling, welke bronnen mooi en geschikt materiaal (kunnen) leveren is voor bibliotheken best boeiend en, leuk of niet, de auteursrechtelijke kanten van wat je er wel en niet mee kan en mag verdienen ook de aandacht.

Dus vond vanmiddag de themamiddag Video in het onderwijs plaats waarin we een beetje van alle invalshoeken mee poogden te pakken. Een introductie door Peter van ‘t Riet, lector ICT en Onderwijsinnovatie over het belang van video ook voor onderzoek. Mr Jaap Dijkstra die de auteursrechtelijke kanten van gebruik van video en beeldmateriaal toelichtte en het voor elkaar kreeg dat mensen het jammer vonden dat hij slechts drie kwartier over auteursrecht mocht praten. Workshops waarin Surfmedia, Academia, ZoEP, Teleblik en ED*IT gedemonstreerd werden en workshops waarin praktische toepassingen van video in het onderwijs getoond werden.

Een gemengde groep bezoekers van bijna 50 Windesheim medewerkers en ca. 25 collega’s van andere hogescholen, die via de NVB-HB konden inschrijven, vulden de plaatsen bij de workshops en als de eerste geluiden een indicatie zijn, dan kan in elk geval geconstateerd worden dat de themamiddag een succes was en ook nog wel een vervolg verdient.

  • © 2006- 2019 Vakblog – werken met informatie
    Aangedreven door WordPress en duizenden liters koffie // Theme: Tatami van Elmastudio
Top